Projekter

Projekter og projektudvikling er en central del af Aalborg Bibliotekernes DNA. Begge dele er vigtige i forhold til, hvordan vi udvikler vore bibliotekstilbud, og med årene er det også blevet en naturlig del af den måde, vi som bibliotek åbner os op i forhold til samfund, borgere og institutioner.

Aalborg Bibliotekerne har i den forbindelse sin egen projektmodel, som sikrer, at vores projektarbejde får retning, og at vi når 360 grader rundt om samtænkning af samfundsforhold, bibliotekets faglighed og den overordnede nyttevirkning.

Projekter hos Aalborg Bibliotekerne netop nu

Skab og samarbejd med os

Som organisation arbejder vi både sammen med erhverv, den offentlige sektor, industri, stat, kommune, græsrødder og privatpersoner.

Er du interesseret i at arbejde sammen med os, eller har du et bud på et relevant projekt, så kontakt biblioteksfacilitator Karin Lund på tlf. 9931 4394 eller mail: karin.lund@aalborg.dk