Mediepolitik

Mediepolitik – indkøb af materialer.

Aalborg Bibliotekerne har fokus på at udvikle bibliotekstilbuddet i takt med tendenser i samfundet og medieudviklingen. Specifikt er medietilbuddet præget af den nye medievirkelighed, der påvirker de traditionelle medietyper og skaber nye og ændrede mønstre i borgernes medieforbrug.

Bibliotekerne oplever en stor samtidig efterspørgsel på medier i både fysisk og digital form.

Det skal afspejle sig i indkøb og formidling, hvorfor der i det overordnede budget vil ske en vurdering og prioritering af forholdet mellem midlerne til det fysiske indkøb kontra indkøbet af digitale ressourcer. Tendensen er, at der føres midler fra de fysiske medier til de digitale tilbud. Mediepolitik og medietilbud skal understøtte de overordnede visioner for Aalborg Bibliotekerne.

Aalborg Bibliotekernes mediepolitik omfatter f.eks.:

  • Bibliotekets rolle som kultur-, lærings- og dannelsesinstitution er særdeles vigtig
  • Aalborg Bibliotekerne giver adgang til det demokratiske samfund og til kulturelle oplevelser og læring
  • Bibliotekernes forskellige tilbud er baseret på aktualitet, kvalitet og alsidighed
  • Aalborg Bibliotekerne eksperimenterer med nyskabende indgange til det at skabe læselyst og glæde
  • Kommentarer og forslag til bibliotekets indkøb er altid velkomne. 

Se link til Aalborg Bibliotekernes mediepolitik/medievalgskriterier nederst på denne side.

Din mening tæller

Vi vil gerne høre din mening om de materialer, du kan låne på biblioteket. Er der noget, du mangler, venter du for længe, eller har du bare en kommentar? Send os en mail.
 

Rammer

Rammen for Aalborg Bibliotekernes indkøb af materialer er ”Lov om Biblioteksvirksomhed” (lov nr. 340 af 17. maj 2000).

Her står: ”Folkebibliotekernes formål opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet ved udvælgelse af det materiale, der stilles til rådighed. Ved udvælgelsen må alene disse kriterier, ikke de i materialet indeholdte religiøse, moralske eller politiske synspunkter, være afgørende.”

Kvalitets-, alsidigheds- og aktualitetskriterierne supplerer hinanden. Der kan forekomme tilfælde, hvor Aalborg Bibliotekerne vægter hensynet til aktualitets- eller alsidighedskriteriet højere end kvalitetskriteriet.

Vil du læse Aalborg Bibliotekernes fortolkning af begreberne, kan du gøre det her: