7. marts 2018

Med pennen som sværd! Mød Adonis til Ordkraft

Adonis er både berømt og berygtet for sin skarpe kritik af islams indflydelse på arabisk kultur. En kritik der ikke har været uden omkostninger for forfatteren, der både har været fængslet og udsat for fatwaer og bogafbrændinger - og som følge heraf - i dag er bosiddende i Frankrig.

 

På Ordkraft kan du møde Adonis i dialog med Anna Stigsgaard, der sammen med Salim Abdali oversatte Adonis’ hovedværk “Sange af Mihyar fra Damaskus” (1961) til dansk i 2016.

 

Sange af Mihyar fra Damaskus

“Sange af Mihyar fra Damaskus” er en digtsamling, som i høj grad illustrerer det Adonis digtekunst er kendt for; nemlig en mytisk tekst med socialpolitiske undertoner i et klassisk arabisk skriftsprog. Det vil sige, det samme sprog som er anvendt i præ-islamisk digtning og i koranen. Alligevel bryder Adonis med de fasttømrede regler, der er i arabisk digtekunst - fx. i forhold til rim, rytme og længde - og han skaber på denne måde både med form og med indhold noget helt nyt.

 

Tvivlen og modet

Adonis forfatterskab er drevet frem af to stærke kræfter: Tvivlen og modet. Tvivlen på de religiøse dogmer, som opretholdes af magtstrukturerne i den arabiske verden, og som han ikke mener levner nogen plads til kunsten og dermed bliver en hæmsko for al tænkning, kritik og fornyelse. Og modet til at bruge pennen og papiret til at italesætte denne tvivlen - koste hvad det vil!

 

Læs mere om Adonis her

Læs adonis

Biblioteksvagten Spørg Biblioteksvagten