AT opgaven Havet

Havet - livgivende, dødbringende, legendeskabende

Hele 71% af Jordens overflade er dækket af hav. Ingen steder i Danmark er man mere end 50 km fra havet.

I litteraturen og kunsten bliver havet fremstillet som farligt og overvældende, men også som tillokkende og eventyrligt.

Kystnationers identitet, sprog, kunst og kultur er påvirket af havet, og mennesker har altid udnyttet havet som ressource fx ved fiskeri. Folk har rejst over havet i forbindelse med handel, migration og rekreation, og havet har været slagmark for store søslag.

Vi prøver at overvinde udfordringer, som havet repræsenterer, ved at bygge skibe, broer og tunneller for at øge vores mobilitet. Vi bygger diger for at indvinde land og for at beskytte os mod oversvømmelse. Men havets kræfter er svære at tæmme, og stormfloder og tsunamier vil stadig hærge.
Emu.dk


Havet som tema

Havet er et uhyre kompliceret system. For at forstå havet undersøger vi havstrømme, ilt- og saltindhold, temperaturer samt livet i havet.

Den internationale skibstrafik er voldsom, og hvaler, som bruger hørelsen til at navigere efter, har store problemer med skibstrafikkens motorstøj. Vi bruger havet som losseplads. Affald og spildevand, der udledes i havet, giver miljømæssige problemer. Mikroplast er nu til stede i mange led af havets net af fødekæder.

Grænsedragning på havet kan være årsag til internationale problemer og konflikter. Nationer har strategiske og ressourcemæssige interesser i at sikre sig adgang til havet og kontrol over farvande. Tildeling af fiskekvoter kan give konflikter mellem lande. Udnyttelsen af havets ressourcer skaber konfrontationer mellem virksomheder og miljøorganisationer.

Vi ved meget om havet, men der er stadig mange uløste gåder. I havet finder vi de mest ugæstfri miljøer, hvor vi mod forventning har fundet levende organismer og fået udfordret vores forståelse af mulighed for liv.
Emu.dk


Emnesøgning og links til artikler

Netbasen Faktalink har gode og kildekritiske artikler som Klimaforandringer, Plastikforurening, Menneskets forhold til naturen, Bådflygtninge, og Truede dyr. Faktalink har desuden lavet temaartiklen 'Havet - Livgivende dødbringende og legendeskabende'.

Den engelsksprogede netbase Access Science er en guldgrube af videnskabelige artikler om naturvidenskabelige emner, som 'ocean pollution', 'plastic waste pollution', 'Deep-sea fauna' og mange andre. Netbasen Science in Context er er godt supplement til Access Science.

GreenFile er en database, som indeholder artikler samt henvisninger til andre artikler inden for alle aspekter omkring klima.

I bibliotekets database finder du fx bøger om Havbiologi og forurening og Havpattedyr.

 


Relevante netbaser med artikler relateret til havet

 

 

 


Udvalgte netbaser til informationssøgning

 

 

 


Historiske kilder

 

 

 

Biblioteksvagten Spørg Biblioteksvagten