Aalborg Bibliotekerne er genåbnet – med restriktioner

Bibliotekerne åbnede igen den 21. april 2021. Der er stadig tale om en åbning med visse restriktioner og begrænsninger, og du skal huske dit coronapas. Læs mere her.

For English click here

De fleste af bibliotekerne samt bogbusserne er åbne igen. Åbningstiden bliver med visse begrænsninger (læs mere om åbningstiderne her), da vi udelukkende kan have åbent i de timer, hvor der er personale til stede.

Det betyder for eksempel, at der er dage, hvor der er helt lukket på flere af lokalbibliotekerne. Husk også, at du kun har adgang til biblioteket, hvis du kan fremvise gyldigt coronapas og ID, og at du skal bære mundbind, når du bevæger dig rundt på biblioteket. Når du sidder ned ved et bord eller en computer, kan du tage dit mundbind af.

Hvad er et coronapas?

Et coronapas er en dokumentation på, at du enten er blevet vaccineret, har en negativ coronatest, der er maksimalt 72 timer gammel, eller kan dokumentere, at du tidligere har været smittet med corona. Der findes flere måder at fremvise gyldigt coronapas. Alle muligheder findes i appen MinSundhed eller på sundhed.dk, men du kan også bruge andre løsninger.

Find svar på en masse spørgsmål om coronapasset på coronasmitte.dk herunder, hvem der er undtaget for at vise coronapas

Coronapas - hvis jeg ikke har et?

Biblioteksservicen baserer sig på, at flest muligt kan betjene sig selv med udlån og aflevering, mens personalets opgave først og fremmest er at hjælpe med det du ikke kan selv. Vi har ikke fået ekstra ressourcer til at kunne håndhæve restriktionerne, så vi appellerer til at vi hjælper hinanden. Det gør du bedst ved at have et gyldigt Coronapas, når du skal bruge biblioteket. Hvis ikke du har coronapas, kan du undtagelsesvis ved henvendelse til personalet få udleveret de reserverede materialer, som er klar til afhentning. Du kan også overdrage de bøger, du skal aflevere til personalet. Vi kan desværre ikke give dig en kvittering. 

Find svar på en masse spørgsmål om coronapasset på coronasmitte.dk herunder, hvem der er undtaget for at vise coronapas

Har du spørgsmål?

Du kan finde svar på en del her.

Vi informerer løbende om genåbningen her på hjemmesiden. Har du spørgsmål, kan du skrive til os på bibliotek@aalborg.dk eller ringe på hverdage kl. 10-15 på 9931 4300

Åbning - hvordan og hvorledes? - Begrænsede åbningstider og et enkelt lukket bibliotek

Der er udelukkende åbent i det tidsrum, hvor personalet kan være til stede. Du kan altså ikke lukke dig selv ind med dit sundhedskort i de perioder, hvor personalet ikke er til stede.

Servicepunkt Haraldslund

Servicepunktet i Haraldslund er åbent igen fra den 6. maj 2021. Her tjekker svømmehallens personale dit coronapas ved indgangen, hvorefter du kan komme ind og aflevere dine bøger og hente dine reserverede materialer, hvis du har fået en meddelelse om, at de er klar til dig.

Hvis ikke du har coronapas, kan personalet ikke lukke dig ind og de har heller ikke mulighed for at tage mod dine bøger i døren eller udlevere reserveret materialer til dig.

Lukket i Vejgaard

Biblioteket i Vejgaard er under ombygning, og er lukket indtil udgangen af maj.

Historie Aalborg

Arkiver er ikke omfattet genåbningen i denne omgang, hvorfor Historie Aalborg også fortsat er lukket.

Ændret køreplan for bogbussen

Bogbusserne kører næsten som normalt med undtagelse af tirsdag og fredag formiddag. Se den ændrede køreplan her.

Bemærk at alle biblioteker er lukket på helligdage. Find de aktuelle åbningstider her.

Gebyrer og aflevering af lånte materialer

Du kan aflevere dine materialer gebyrfrit til den 21.5

Vi forlænger, så vidt muligt, automatisk låneperioden på de materialer som du skulle aflevere i lukkeperioden. Den nye afleveringsdato vil fremgå af din status. Du kan se den under ”mine sider” og ”lån”, når du er logget ind.

BEMÆRK: Der kan være materialer som ikke automatisk kan forlænges - f.eks. materialer lånt fra andre biblioteker. Dem må du gerne aflevere hurtigst muligt og inden den 21.5 for at undgå gebyr. 

Aalborg Libraries are open again – with some restrictions 

The libraries have reopened from 21 April. They are opened with certain restrictions and limitations and you must remember to bring your corona passport. Read more below. 

From 21 April we are opening most libraries and the book bus. Opening hours will be with certain limitations. Read more about opening hours below. We can only have the libraries open when the staff is present.  

This means that many of the libraries are closed on Wednesdays and all libraries are closed on Sundays. Please remember that you only have access to the libraries when showing your corona passport and valid ID, you must wear a mask and only take it off when sitting.  

What is a corona passport? 

A corona passport verifies that you have been fully vaccinated against COVID-19, or have a negative corona test which is maximum 72 hours old, or if you can verify that you have had COVID-19. The corona passport can be accessed via the app MinSundhed, sundhed.dk but other solutions are also an option.  

Read more at corona | covid-19 (coronasmitte.dk) 

Corona passport – what if I don’t have one? 

If you do not have a corona passport, you can have the staff to give you materials you have booked. You can also return borrowed books to the staff. However we cannot give you a receipt stating you have returned the books.  

Do you have further questions? 

Find more answers in the FAQ right here 

We will update you on the reopening on the website. If you have questions you are welcome to write to us at bibliotek@aalborg.dk or call us Monday to Friday from 10 to 15 at 9931 4300. 

Limited opening hours and a few closed libraries 

Aalborg Libraries can only be open with staff present in order to help and check the corona passport. This means that Servicepunkt Haraldslund is still closed. Vejgaard Library is being renovatied and is closed until the end of May.

Book busses is almost back to normal except Tuesday mornings and Friday mornings.

See the opening hours for your library here. Please note that the library is closed on public holidays.  

Fees and return of borrowed materials 

You can return your materials for free until 21 May.  

We have renewed your materials with a new return of date: 21 May. Please double check your stats as some might not be able to be renewed, eg. Materials from other libraries. Please return those as quick as possible and before 21 May.