Bibliotekerne er åbne med ændrede åbningstider. Det betyder det for dig. English FAQ included

13.05.20
Aalborg Bibliotekerne er åbnet i en limited edition. Læs, hvad det betyder for din brug af biblioteket. Aalborg Libraries have reopened in a more limited format. Read what it means for your use of the library.

Link to English faq

Bibliotekerne åbne igen, men i en begrænset udgave, hvor visse tilbud og services ikke vil være tilgængelige.

Vær opmærksom på, at du senest den 6. juni 2020 skal aflevere de bøger og andet, som skulle have været afleveret mens bibliotekerne har været lukket. Herefter løber der gebyrer på som normalt. Det samme gælder fjernlån.

Hvilke biblioteker i Aalborg  er åbne?
Det er samtlige biblioteker, som har betjening samt bibliotekets bogbusser og bogbil. Det betyder at servicepunktet i Haraldslund stadig er lukket. Reserveringer fra før lukkeperioden flyttes fra Haraldslund til Hovedbiblioteket.

Hvad er åbningstiden fra den 18. maj?
Der vil være åbent i den betjente åbningstid. Det vil sige i den periode på dagen, hvor man plejer at kunne møde og få hjælp af bibliotekets personale. For Hovedbiblioteket er det mandag – torsdag fra 10.00 til 19.00, fredag fra 10.00 til 18.00 og lørdag fra 10.00 til 15.00. Se åbningstiderne for alle biblioteker og bogbussen her.

Hvad kan man på biblioteket fra den 18. maj 2020?
Det er nu muligt at aflevere, reservere, hente og låne materialer. 

Dele af bibliotekerne vil være afspærret, og ophold og færden på bibliotekerne vil skulle finde sted under andre betingelser end sædvanligt. 

 På grund af restriktionerne for ophold er mange af de ting, du normalt kan foretage dig på biblioteket, indtil videre ikke muligt. Det gælder fx:

  • Adgang til konsoller eller GameZone 
  • Hjælp til studieopgaver eller længere emnesøgninger. For hjælp til opgaveskrivningen henviser vi til www.biblioteksvagten.dk. Hvis du har brug for hjælp til at bestille materialer inden for et bestemt emne, er du velkommen til at sende os en mail på bibliotek@aalborg.dk eller ringe til os på 9931 4300.
  • Booking af bogbusser, mødelokaler, børnefødselsdage, skole/børnehavebesøg eller tilbuddet ‘book en bibliotekar’
  • Afholdelse af fysiske arrangementer på bibliotekerne. Bemærk imidlertid, at Advokatvagten, Gældsrådgivningen og Udlændingeretshjælpen starter op igen 8. juni. Flere aktiviteter udbydes desuden digitalt - hold øje med facebook og arrangementsoversigten.
  • Deltagelse i bibliotekets ugentlig klubber og caféer. Bogklubben for børn afvikles imidlertid digitalt; og man kan via teleøen lave aftale om telefonisk IT hjælp, som midlertidig erstatning for IT-caféen. Kulturvitaminer vil også kunne afholdes.

Børnebibliotekets Sommercamps (Aktiv Sommer) forventes imidlertid afholdt som planlagt, ligesom bibliotekerne forventer at kunne afholde visse aktiviteter udendørs i henhold til gældende forholdsregler. Hold her øje med arrangementsoversigten

For skoler åbnes der op for muligheden for besøg af biblioteksansatte ifm. fx booktalks.

Hvad gør I for at forhindre smitte med COVID-19?

Dit besøg på biblioteket bliver anderledes end det plejer, da Aalborg Bibliotekerne efterlever retningslinjerne fra Kulturministeriet. Det betyder at vi har vurderet, hvor mange der må være på bibliotekerne ad gangen, der vil være håndsprit, ekstra skiltning og rengøring samt en række andre tiltag for at forhindre eventuel smitte. Hold afstand, vask hænder hyppigt og tag hensyn til hinanden og bibliotekets personale. Og bliv hjemme, hvis du er syg.

Hvad sker der med materialer, der skulle have været afleveret i lukkeperioden?
De kan frit afleveres uden gebyrer til og med den 6. juni 2020. Herefter løber der gebyrer på som normalt. Det samme gælder fjernlån. 

Hvor længe kan jeg hente mine reserveringer, der stod klar før nedlukningen?
Du får besked fra os, hvor og hvornår du kan hente din reservering. Derefter har du syv dage til at hente materialet.

Jeg har reserveret en bog, men har ikke brug for den mere
Det vil være en stor hjælp, hvis du sletter din reservering på hjemmesiden eller i appen Biblioteket

Er der åbent for selvbetjening?
Nej bibliotekerne holder kun åbent i den betjente åbningstid. Dog køres de to selvbetjente bogbusture stadig. Se åbningstiderne her.

Kører bogbusserne?
Ja bogbusserne kører fra 18. maj og efter den normale køreplan. Vær opmærksom på, at der kan være ekstra ventetid, da der er begrænsning på, hvor mange mennesker, der må opholde sig i bussen ad gangen. Af samme årsag kan bussens køretider skride en smule.

Kan jeg reservere bøger og afhente dem?
Ja fra den 18. maj 2020 kan du igen reservere bøger via www.aalborgbibliotekerne.dk, appen 'Biblioteket' eller bibliotek.dk og afhente dem på et bibliotek efter dit valg (eneste undtagelse er Haraldslund, der endnu ikke er åbnet) .

Kan jeg blive oprettet som låner?
Ja. Det kan du allerede gøre hjemmefra via www.aalborgbibliotekerne.dk/info/bliv-laaner

Hvornår åbner servicepunktet i Haraldslund?
Da svømmehaller endnu ikke må åbne, er det ikke muligt at give adgang til vores servicepunkt i Haraldslund. Når vi har en dato for genåbning af servicepunktet, orienterer vi om det her på vores hjemmeside.

Afholdes der arrangementer / aktiviteter / klubber på bibliotekerne?
Alle aktiviteter og arrangementer, herunder klubaktiviteter, børnefødselsdage og aktiviteter fra samarbejdspartnere (såsom Gældsrådgivningen) er aflyst indtil videre. Det er uvist, hvornår de starter op igen. Følg med på her på siden og på vores facebook, hvor vi orienterer løbende.

Kan jeg komme ind i mødelokalerne i Medborgerhuset?
På nær Advokatvagten, Gældsrådgivningen og Udlændingeretshjælpen, der starter op igen 8. juni, er der ikke adgang til mødelokalerne i Medborgerhuset. Det er derfor endnu ikke muligt at booke et lokale.  

Kan jeg ringe til Aalborg Bibliotekerne?
Du kan ringe til os på 9931 4300 på hverdage i tidsrummet 10-15. Du kan skrive mails til biblioteket på bibliotek@aalborg.dk - forvent dog længere svartid end normalt.     

FAQ IN ENGLISH

The Aalborg Libraries are reopened. This is what it means to you.
All branches of Aalborg Libraries - as well as the Library busses and minivan - will reopen on the 18th of May in a more limited edition due to COVID19-precautions. As a consequence certain services and facilities will not be available. 

Until the 6th of June any overdue library items can be returned without a fine. From then on borrowed books or items will be fined as usual. This also applies to books (fjernlån) that you are borrowing from other library branches through Aalborg Libraries.

Which library branches of Aalborg Bibliotekerne will reopen? 
With one exception all branches of Aalborg Bibliotekerne (find them all here) will open, as well as the Library busses and the bookmobile (minivan). 

Only the service facility at Haraldslund will at present remain closed. Book reservations scheduled for pickup at Haraldslund will be moved to the Main Library (Rendsburggade 2, 9000 Aalborg).

What are the current opening hours at the libraries?
The branches of the Aalborg Libraries will solely be open in manned hours. That is to say, the period of the day, where you would usually be able to consult with the library staff. At the Main Library (Rendsburggade 2, 9000 Aalborg) this is Monday-Friday 10 am-7 pm, Friday 10 am - 6 pm and Saturday 10 am-3 pm.

For opening hours at our additional branches and for the library busses consult this page (in danish)

Which library services are available from the 18th of May 2020
It will be possible to return, collect and loan books and library items - more or less as usual. 

For safety reasons parts of the libraries have been cordoned off, which means you might not be able to stay and move about as you were used to before COVID-19.

As a consequence of the  COVID19-measures presently in play a lot of other things that you are used to enjoy and be able to do at the library, is no longer possible. 

This includes: 

  • Use of our consoles or the GameZone 
  • Assistance and aid in relation to study assignments or complex material and information searches. Please consult the national service www.biblioteksvagten.dk instead (Should you be in need of help to order field specific library material send us an email at bibliotek@aalborg.dk or call us on 9931 4300).
  • The booking of Library Busses, meeting facilities, school/kindergarten visits, or the use of the service ‘Book a Librarian’
  • Workshops, performances or events, hosting of childrens’ birthdays or activities by library partners. Please note however, that the The Immigration Legal Aid, Debt counseling and the Duty lawyer service will be opening up again on the 8th of June. In addition several activities will be made available in a digital version - keep an eye out for these activities on the library activity page or facebook  
  • Weekly activity clubs and cafés. The childrens book club precently commences in a digital format - and the IT Help Café has agreed to offer IT support through the telephone service of the Library. The Cultura Vitamins initiative is also set to commence in coming weeks.

What precautions are in place to prevent the spread of COVID-19 at the libraries?
As a cultural institution the Aalborg Libraries observe and follow the COVID19-guidelines of the Danish Ministry of Culture. Amongst a host of precautionary measures this means, it has been necessary to restrict the amount of people permitted at the library during opening hours. 

In addition all libraries have been issued sanitary dispensers, cautionary signage, and have cordoned off a substantial part of their public areas, as well as a rewrite of the daily cleaning routine of library interiors.

When visiting, we ask our library users to display public consideration towards library staff and fellow visitors, observe the required safety distance and sanitize hands regularly.

Entrance to the library is prohibited if you display any symptoms of COVID-19 

What happens to library books, that should have been returned during lockdown?
Until the 6th of June any overdue library items can be returned without a fine. From then on out borrowed books or items will be fined as usual. This also applies to books (fjernlån) that you are borrowing from other library branches through Aalborg Libraries.

How long will book reservations remain at the library, if they were ready for pickup before the lockdown?
You will receive a message from us, specifying when and where you can pick up your reservation. From you receive this notice, you have seven days to collect the material.  

I have a book reservation that I no longer need.
It would be of tremendous help to us, if you would be so kind as to delete your reservation through the homepage or the library app, ‘Biblioteket’.

Can I visit the libraries in self service hours?
No - the libraries are solely open in manned  hours. The only exception are the two self-serving library busses.  

Will the Library Bus service be operational again?
Yes, the library busses are operational again from the 18th of May, and will follow the normal schedule. Please be patient in the event of queuing, since the current COVID19-restrictions limit how many library users can have access to the bus at the same time.For the same reason be prepared for delays in the bus schedule. 

Can I collect and make book reservations?
Yes, once again you can make book reservation either via www.aalborgbibliotekerne.dk, bibliotek.dk or the library app (‘Biblioteket’); and subsequently pick them up at one of our open library branches. 

If you need help ordering a book or library item within a specific field, please send us an email at bibliotek@aalborg.dk or call us at 9931 4300.

Can I still register myself as a library user?
Yes. This is already possible online. Go to https://www.aalborgbibliotekerne.dk/info/bliv-laaner

When will the service point in Haraldslund reopen
Since swimming pools are prohibited from opening, access to the servicepoint in the adjoining section of the Haraldslund swimming complex is similarly affected. As soon as we have a date for the reopening of Haraldslund, we will post it on our webpage. 

Will I be able to attend public events, clubs and activities at the libraries?  
At present it is unclear when events, clubs, birthday parties, workshops and partner activities will be available for the public. Some activities will be made available in a digital version. Please follow the library webpage and our facebook page for updates on this and our gradual return to a more normal programme. Please note however, that the The Immigration Legal Aid, Debt counseling and the Duty lawyer service will be opening up again on the 8th of June.

Will the meeting facilities of the Community Hall (Medborgerhuset) be open for use ?
No, at present the booking and use of the meeting facilities of the Main Library (Rendsburggade 2, Aalborg) are sadly not available. The only excempted use of the facilities are The Immigration Legal Aid, Debt counseling and the Duty lawyer service that will be opening up again on the 8th of June. 

How do I reach Aalborg Bibliotekerne regarding pressing matters
You can reach us weekdays from 10 am-3 pm by calling the number 9931 4300. We are also available for mail queries through bibliotek@aalborg.dk - please expect longer response times than in the pre-corona era.