FAQ: Bibliotekerne og coronasikkerhed - værd at vide

Her kan du læse en masse spørgsmål og svar omkring bibliotekerne og coronasikkerhed

FAQ in English - click here

Indholdsfortegnelse

Aviser og magasiner
Biblioteket to Go - kan jeg stadig bruge det?
Bogbussen - kører den?
Børnebiblioteket
Coronapas - hvad er det?
Coronapas - kan jeg låne og aflevere uden?
Gebyrer og aflevering af materialer
Mundbind
Offentlige computere / PC’er
Print og kopi
Mødelokaler
Åbningstider

Aviser og magasiner

Du kan bruge bibliotekets siddepladser, som du plejer og f.eks. læse dagens avis. Husk at tørre overfladerne af før og efter, du sætter dig.

Biblioteket to Go - kan jeg stadig bruge det?

Biblioteket to Go var en service, vi tilbød da alle bibliotekerne var lukket. Nu hvor bibliotekerne igen er åbne, og I selv kan komme ind og hente materialerne på reserveringshylden, har vi valgt at lukke ned for Biblioteket to Go.

Bogbussen - kører den?

Ja! Se køreplanen her

Der er begrænsninger på, hvor mange, der må være i bussen ad gangen. Fem personer ad gangen i bogbussen og to personer ad gangen i bogbilen.

Børnebiblioteket

Du er velkommen på børnebiblioteket på Hovedbiblioteket. Vær opmærksom på, at vi desværre ikke har vores normale legetøj og klædeud tøj fremme, da vi ikke har mulighed for den krævede ekstra rengøring.

Coronapas - hvad er det?

Fra den 14. juni 2021 behøver du ikke længere coronapas for at være på biblioteket.


Find svar på en masse spørgsmål om coronapasset på coronasmitte.dk herunder, hvem der er undtaget for at vise coronapas

Kan jeg låne og aflevere uden coronapas?

Fra den 14. juni 2021 behøver du ikke længere coronapas for at være på biblioteket.

På coronasmitte.dk kan du blandt andet læse mere om, hvem der er undtaget for at vise coronapas

Mundbind

Fra den 14. juni 2021 behøver du ikke længere bære mundbind når du er på biblioteket.

Mødelokaler

Du kan godt booke mødelokaler. Læs mere om booking af mødelokalerne her.

Offentlige computere / PC’er

Du kan bruge de offentligt tilgængelige computere, som er til rådighed på dit bibliotek. Nogle af dem kan dog være spærret af, for at sikre at vi overholder afstandskrav. Vær opmærksom på at tørre overflader, mus og keyboard af før og efter, du sætter dig til en computer.

Print og kopi

Du kan bruge print og kopi som du plejer på biblioteket. Bemærk, at afstandskrav og sikkerhedshensyn kan gøre, at vi i nogle tilfælde ikke kan tilbyde den vante hjælp og vejledning.

Åbningstiderne

Åbningstiderne er med få undtagelser tilbage til normale tilstande. Du finder dit biblioteks åbningstider her

FAQ: Reopening of the libraries – useful information 

Here we give you relevant questions and answers that are relevant during the reopening of the libraries. 

Content 

Book bus – will it come to my area? 
Children’s library 
Corona passport – what is it? 
Corona passport – what if I don’t have one? 
Fees and return of materials  
Library to Go – can I still use it? 
Mask 
Meeting rooms 
Newspapers and magazines 
Opening hours 
Public computers 
Print and copy 

Newspapers and magazines 

You can sit at the library as usual and for instance read todays newspaper. Please remember to wipe all surfaces before and after when seated.   

Library to Go – can I still use it? 

Library to Go was a service we offered you when we were in lockdown. Now that the libraries are open again and you can enter the library to collect booked materials, we have closed Library to Go.  

Book bus – will it come to my area? 

Yes! See schedule here 

Children’s Library 

You are welcome at the children’s library at the Main Library. Please note, that our play toys are not available due to extra cleaning which is not possible.  

Corona passport – what is it? 

From june 14 maskwearing and corona passport will no longer be required when You visit the library. 

For the latest about rules and regulations - visit: en.coronasmitte.dk

Corona passport – what if I don’t have one? 

From june 14 maskwearing and corona passport will no longer be required when You visit the library. 

For the latest about rules and regulations - visit: en.coronasmitte.dk

Mask 

From june 14 maskwearing and corona passport will no longer be required when You visit the library. 

Meeting rooms 

You can book the meeting rooms.

Public computers 

You can use the public computers located at your library. To make sure that social distancing is fulfilled some of the computers might be blocked. Please wipe all surfaces, mouse and keyboard before and after you are seated at a computer.  

Print and copy 

You can use print and copy as usual when visiting the library. Please notice, that due to safety and regulations regarding social distancing we cannot offer you the usual help and guidance.  

Opening hours: 

Aalborg Libraries are mostly back to fully open and normal opening hours.

See the opening hours for your library here.