Logobillede af Ugeskrift for retsvæsen

Ugeskrift for Retsvæsen Online

Adgang
Adgang fra Aalborg Bibliotekerne
Få overblik over dansk retspraksis – lige nu og mere end 145 år tilbage i tiden samlet og systematiseret i domme og juridiske artikler.

UfR Online giver adgang til de væsentligste domme og afgørelser fra Højesteret gennem de seneste 50 år. Du får også de principielle domme og afgørelser fra landsretterne og Sø- og Handelsretten. Byretsdomme er ikke inkluderet. Find udvalgte artikler, der har været offentliggjort i UfR siden 1868.

Adgangen til UfR består af en række moduler:

 • UfR Domssamlingen: alle domme offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen 1964 – d.d.
 • UfR Litterær Afdeling: indeholder alle artikler fra Ugeskrift for Retsvæsen fra 1988 – d.d. og udvalgte artikler fra perioden 1868 – 1987.
 • Sø- og Handelsretten: alle afsagte domme 2002 – d.d.
 • Folketingets Ombudsmand: alle afgørelser og kendelser fra 1980 – d.d.
 • Højesteret: alle domme fra 2014 – d.d.

Vejledning

 1. Til brug på biblioteket, der er adgang fra alle bibliotekets computere.
 2. Du kan vælge mellem at søge ned i alle dokumenter i Karnov, dvs. på tværs af alle moduler, eller vælge at søge ned i et enkelt modul.
 3. I søgeboksen på forsiden eller i øverste højre hjørne inde i de enkelte moduler søger du på tværs af alle moduler.
 4. Hvis du ønsker kun at søge inden for et enkelt modul, vælger du søgeboksen i pågældende modul. Til højre for søgeboksen kan du afgrænse kronologisk.
 5. Ved hver søgning er der to muligheder: "Søg": søgning i alle moduler og dokumenter, eller "Gå til": Indtast et dokuments reference og gå direkte til dokumentet. Referencen kan være et årstal og løbenr./sidenr., et kaldenavn eller en forkortelse
 6. I Karnov er der automatisk trunkering, dvs. der søges på alle bøjningsformer af det indtastede søgeord og på de sammensætninger, som ordet er en del af.
 7. Hvis du vil søge på et ord uden trunkering, kan du sætte det i citationstegn (frasesøgning).
 8. Søg i eksterne kilder: Du kan supplere din søgning ved at vælge søgefunktionen ”Søg i eksterne kilder”, hvorved du søger i udvalgte eksterne hjemmesider som Folketinget, Høringsportalen, EU-Oplysningen og Europa-hjemmesiden.
 9. Alle domme, afgørelser og artikler kan printes i læsevenligt pdf-format.