KVINFO - køn og ligestilling

Adgang
Fri adgang
Danmarks videnscenter for køn og ligestilling.

KVINFO arbejder i krydsfeltet mellem viden, politik og praksis. Som videnscenter for køn og ligestilling skaber organisationen overblik over forskning og viden på området og bringer denne viden i spil bredt til beslutningstagere, medier, virksomheder, organisationer og offentligheden i Danmark og internationalt.

KVINFO omsætter viden til forandring ved at udvikle værktøjer og løsninger på konkrete udfordringer, der vedrører køn.

Find viden om en relevante og aktuelle emner, fx køn og skole, integration og beskæftigelse, ligeløn mellem mænd og kvinder, kønsbaseret vold og meget mere.

Få desuden adgang til flere omfattende opslagsværker udarbejdet af KVINFO.

Gå til KVINFOs hjemmeside

Se opslagsværker på KVINFO her