Billede af et kort der viser Danmark, Sverige og Norge

Kort og luftfotos

Adgang
Fri adgang
Et udvalg af spændende sider med primært danske historiske kort, matrikel- og søkort, og luftfotos.

Luftfotos

 • Flyfotoarkivet.dk
  Digitaliserede historiske luftfotos over Danmark inkl. delbasen LW1944.
 • GeoDanmark-ortofotos
  Fra de landsdækkende luftfotos produceres GeoDanmark-ortofotos fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Andre fotoprodukter med fri adgang er skråfotos.
 • Luftfotosamlingen, Det Kongelige Bibliotek
  Det Kgl. Biblioteks luftfotosamling har 5,2 millioner enheder. Samlingen består primært af klassiske skråfoto af gårde og huse fra perioden 1936-1992. Samlingen har også en lang række lodfoto, der oprindeligt blev fremstillet med kortlægning eller militære formål for øje. Brug siden her som indgang til de digitaliserede luftfotos i Danmark set fra luften.

Kort

 • Digitale kort og luftfotos, Aalborg Kommune
  Baggrundskort og temakort er blandt de kort, du finder i Aalborg Kommunes kortviser.
 • Historiske kort, Geodatastyrelsen
  Siden 1990’erne har styrelsen skannet de fleste af arkivets mange gamle kort tilbage til 1700-tallet. Det gælder både de gamle matrikelkort, forskellige topografiske kort samt forskellige ældre søkort. I dag kan knap 100.000 af de historiske kort ses på Historiske kort på Nettet.
 • Kortforsyningen.dk
  Adgang til aktuelle og ajourførte raster- og vektorbaserede topografiske og matrikulære landsdækkende data. Indeholder desuden flere landsdækkende kortserier fra 1800- og 1900-tallet.
 • Kortsamlingen, Det Kongelige Bibliotek
  Historiske kort. Den digitaliserde samling indeholder kartografisk materiale over alle geografiske lokaliteter med hovedvægt på de danske områder. Oversigt over kortsamlingen.
 • Matriklen, Geodatastyrelsen
  Matriklen er det juridiske grundlag for ejendomsregistreringen i Danmark.
 • Søkort, Geodatastyrelsen
  Geodatastyrelsen har som maritim myndighed ansvar for søopmålingen og søkortlægningen til brug for fritidssejlads og skibserhvervets navigation i de danske, grønlandske og færøske farvande.