Logobillede Karnov lovsamling

Karnov Group Online

Adgang
Adgang fra Aalborg Bibliotekerne
Indeholder lovsamlingen Karnov og Ugeskrift for Retsvæsen m.m.

Søg frit i lovgivningens baggrund samt indsigt i EU-ret og overblik over historisk retspraksis. 

Karnov Online indeholder alle gældende danske love af praktisk betydning kommenteret med fortolkninger, principielle domme og litteraturhenvisninger. Karnov Historik indeholder desuden tidligere versioner af Karnovs Lovsamling 1993-2000.

Ajourføres dagligt, og nye lovændringer indarbejdes løbende, så du altid har adgang til aktuelt gældende lov. Kommentarerne ajourføres ligeledes løbende med links til ny retspraksis, nye bekendtgørelser og øvrige administrative forskrifter samt ny faglitteratur.

Vejledning

  1. Karnov Online kan benyttes på Aalborg Bibliotekerne, mens du er på biblioteket.
  2. Få vejledning til netbasen.
  3. Hent quickguide (pdf download) til søgning i Karnov Online.