Historiens Verden

Adgang
Adgang hjemmefra
Spændende historieportal, der dækker hele verdenshistorien fra oldtiden og frem til det 21. århundrede.

Historiske oversigtsartikler og kilder. Portalen er bygget op af en række tekster, der gennemgår de forskellige verdenshistoriske epoker, der giver et historisk overblik samt en kronologisk gennemgang, der skaber forståelse og sammenhæng.

Illustration af de mange forskellige temaer i Historiens Verden


Ma­te­ri­a­let er inddelt i temaer med fokus på historie fra ældre som nyere tid, konger, stats­mænd, al­minde­lige menne­skers dag­lig­liv, litteratur og samfund, guder, gudinder, myter og sagn.

Vejledning

  1. Log på Historiens Verden med dit bibliotekslogin.
  2. Søg bredt eller vælg temaindgangene: Verdenshistorien, Historiske temaer, Kilder, Akademiet.
  3. Temaartiklerne indeholder arbejdsspørgsmål til teksten.