Folk i Fortiden

Adgang
Fri adgang
Gå på opdagelse i danmarkshistorien via et digitalt danmarkskort og få overblik over den demografiske udvikling.

Folk i Fortiden er et digitalt danmarkskort udviklet af Rigsarkivet, hvor du kan gå på opdagelse i danmarkshistorien og få et indblik i Danmarks demografiske udvikling fra 1787-1921 og i enkeltpersoners skæbner. Du kan også bruge Folk i Fortiden til at downloade de data, der er brugt på sitet.

Dyk ned i historien

Folk i Fortiden dækker perioden 1787-1921 via forskellige kilder. De demografiske data bygger primært på folketællingerne fra kongeriget Danmark 1787-1901 og er suppleret med data fra andre kildetyper f.eks. database over faldne Sønderjyder i 1. Verdenskrig.

På kortet kan du vælge et enkelt sogn eller amt og ved at klikke på forskellige variable som køn og alder, kan man f.eks. undersøge antallet af ugifte kvinder i alderen 20-29 år i et bestemt område.

Få inspiration til at arbejde med Folk i Fortiden i undervisningen

Få vejledning til brug af kortet

Læs mere på Folk i Fortiden