Eurostat

Adgang
Fri adgang
Eurostat indeholder statistikker, som muliggør sammenligninger mellem lande og regioner i hele Europa.

De statistiske databaser i Eurostat er inddelt i:

  • Generel og regional statistik
  • Økonomi og finans
  • Befolkning og sociale forhold
  • Industri, handel og serviceydelser
  • Landbrug, skovbrug og fiskeri
  • International handel med varer
  • Transport
  • Miljø og energi
  • Videnskab, teknologi, digitalisering

I Eurostat finder du statistik om EU-politik, handel og økonomi, bæredygtig udvikling, beskæftigelses- og socialpolitik og meget mere.

Tværgående emner kan være livskvalitet, integration af indvandrere, økonomisk globalisering, lighed (alder og køn), beskæftigelseskvalitet, miljøindikatorer for landbrug, klimaændringer m.m.

Søg statistik efter emne på Eurostat

Fanen 'Publications' giver adgang til en række statistiske publikationer inden for hovedtemaerne, herunder Eurostat Yearbook, Eurostat Regional Yearbook og Panorama of European Business.

Statistics Explained giver en kort introduktion til europæisk statistik, og præsenterer statistiske emner på en letforståelig måde inkl. en statistisk ordliste, der forklarer alle anvendte udtryk og der er talrige links til yderligere information om de nyeste data og metadata.