Billede der beskriver dagliglivet i gamle dage

Dagliglivets kultur

Adgang
Fri adgang
Digitalt undervisningsmateriale om almindelige menneskers liv fra 1700-tallet til i dag.

Hvordan syntes dine bedsteforældre, at en rigtig helt burde opføre sig? Hvordan synes du?

Det er nogle af de spørgsmål, som udskolingsklasser kan møde i Det Kgl. Biblioteks undervisningsmateriale Dagliglivets kultur. Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i de vidnesbyrd, som Dansk folkemindesamling igennem tiden har indhentet fra helt almindelige mennesker om deres liv og verden.

Kom tættere på menneskers hverdag, levevilkår og syn på tilværelsen gennem de sidste 300 år. Tyngdepunktet i materialet ligger i 1800-tallet, da de fleste mennesker boede på landet.

Der trækkes både paralleller til andre sociale lag, som borgerskabet, og til andre tidsperioder, herunder nutiden.