Bibliotekernes Temasamarbejde

Bibliotekernes Temasamarbejde samler flest mulige af landets biblioteker om et aktuelt og debatskabende tema.

Vi arbejder ud fra devisen om, at mange biblioteker står stærkere end et, og at landets biblioteker i fællesskab har en stærk stemme i den offentlige debat.

Samlet i flok får bibliotekerne styrken til at indgå samarbejde med en række forskellige partnere, det være sig både store nationale partnere som f.eks. Danmarks Radio, men også mindre lokale partnere.

Bibliotekerne formidler på alle bibliotekets platforme, i de fysiske biblioteksrum, på web og sociale medier og gennem lokale events og aktiviteter.

Bibliotekernes Temasamarbejde har tidligere været et projekt støttet af Slots- og Kulturstyrelsen, men er i dag sat i drift og koordineres af Aalborg Bibliotekerne i tæt samarbejde med de øvrige centralbiblioteker.

Se mere på Temasamarbejdets hjemmeside.

For yderligere information:
E-mail: temasamarbejde@aalborg.dk
Sonja Ibach Nissen tlf.: 9931 4376
Anders Taylor Hansen tlf.: 9931 4422