Sprogstart

Projekt Sprogstart – Bibliotekernes indsats for børnehavebørn.

Sprogstart er et koncept for, hvordan bibliotekerne bevidst, målrettet og systematisk over en toårig periode kan påvirke børns sprogfærdigheder i alderen 3-5 år. Det sker i et formaliseret samarbejde med udvalgte børnehaver. I projektet deltager otte regionale biblioteker.

Projektet samarbejder med Trygfondens Børneforskningscenter om at måle effekten, så projektet med evidensbaseret forskning kan dokumentere den samfundsøkonomiske gevinst af samarbejdet mellem børnehaver og biblioteker. 

Som tilknyttede forskere er Trygfondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet og professor Dorte Bleses.

Projektperiode
Projektet har afsluttet alle forløb og dataindsamling og venter nu på de forskningsbaserede resultater. Disse forventes i foråret 2019.

Samarbejdspartnere
Trygfondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet, Brønderslev Bibliotek, Daginstitutionen Bornholmsgade (Aalborg) samt testbiblioteker og børnehaver i Frederikshavn, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild, Thisted og Morsø.

Læs mere om projektet her, eller kontakt projektleder Gritt Elmeskov, tlf. 9931 4353.