Sprogstart

Projekt Sprogstart – Bibliotekernes indsats for børnehavebørn.

Sprogstart er et koncept for, hvordan bibliotekerne bevidst, målrettet og systematisk over en toårig periode kan påvirke børns sprogfærdigheder i alderen 3-5 år. Det sker i et formaliseret samarbejde med udvalgte børnehaver. I projektet deltog otte regionale biblioteker. Projektet er afsluttet, og du kan læse om resultaterne her. Sprogstart fortsætter som et tilbud til daginstitutioner i Aalborg Kommune.

Projektet samarbejder med Trygfondens Børneforskningscenter om at måle effekten, så projektet med evidensbaseret forskning kan dokumentere den samfundsøkonomiske gevinst af samarbejdet mellem børnehaver og biblioteker. 

Som tilknyttede forskere er Trygfondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet og professor Dorte Bleses.

Projektperiode

Projektet har afsluttet alle forløb og dataindsamling og forskningsresultaterne bekræfter, at Sprogstart virker

Samarbejdspartnere

Trygfondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet, Brønderslev Bibliotek, Daginstitutionen Bornholmsgade (Aalborg) samt testbiblioteker og børnehaver i Frederikshavn, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild, Thisted og Morsø.

Læs mere om projektet her, eller kontakt projektleder Gritt Elmeskov, tlf. 9931 4353.