Sprogfitness

Sprogfitness er sproglege, der understøtter børns sprog, læsning, bevægelse og læring.

Målgruppen er børn i alderen 5-7 år. Legene understøtter især arbejdet med kropslige læringsstile og barnets sproglige udvikling. De stimulerer samtidig samarbejde og sociale kompetencer hos de deltagende børn.

Sproglegene kan bruges året rundt på biblioteket, i skolen, i institutionen eller hjemme – og de kan bruges både ude og inde. Hvert år afholdes der desuden en sprogfitnessdag i starten af maj, hvor hele landet leger med.

Udvikling af sprogfitness og nye lege sker i et tæt samarbejde mellem Aalborg Bibliotekerne og Pædagoguddannelsen/UCN Aalborg.

Hør mere hos projektleder Dorthe Svendsen: dorthe.svendsen@aalborg.dk, tlf. 9931 4325.

Projektperioder
2013-2015 lokalt
2016 regionalt
2017-2018 nationalt

Projektdeltagere
Aalborg Bibliotekerne (projektejer), Pædagoguddannelsen UCN Aalborg.