Organisation og politik

Her kan du læse mere om grundlaget for virksomheden og organisationen.

Biblioteksvirksomheden er lovbestemt og reguleret af Lov om biblioteker og af de retningslinier, som Aalborg Kommune afstikker.

Politisk og administrativt hører biblioteket under Sundheds- og Kulturudvalget, Aalborg Kommune, hvis formand er Mads Duedahl.

Biblioteksstatistik 

Oversigt over lovpligtige statistiske oplysninger om folkebibliotekerne i Danmark kan findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside/Statistikbanken.

Lovgrundlag

Den bedste indgang til lovkomplekset er Kulturministeriets hjemmeside:

Kulturministeriets hjemmeside.

Desuden relaterede love som:

Lov om ophavsret.

Beskyttelse af data.

Organisationsplan

Se link nederst på denne side.

Visioner 2019-2022
Se link nederst på denne side.

Udviklingsplan 2019
Se link nederst på denne side.

Økonomisk grundlag
Budgetter og regnskaber kan ses på Aalborg Kommunes hjemmeside.

Budgetter og regnskaber for Aalborg Kommune.