Ophavsret

Hvad betyder ophavsretten for dig? Her er reglerne:

Digital kopiering hvad er lovligt?
Ifølge ophavsretsloven må du kun tage digitale kopier af f.eks. cd'er og dvd-film, hvis det er til "personlig brug for fremstilleren eller dennes husstand". Digital kopiering vil f.eks. sige kopiering vha. cd- og dvd-brændere samt downloading fra internettet. Det er forbudt at kopiere lånte og lejede eksemplarer og at omgå kopispærringer for at fremstille kopier.

Du må ikke:

  • Kopiere en kopi af en cd/dvd, når du har fået kopien fra andre
  • Kopiere en original cd/dvd lånt af en ven
  • Kopiere en original cd/dvd lånt på biblioteket
  • Kopiere en original dvd lejet i en videobutik
  • Kopiere værker hentet på nettet, når værket er lagt ud uden ophavsmandens samtykke
  • Forære kopien af en cd/dvd væk
  • Udlåne, bytte eller sælge en kopieret cd/dvd
  • Sende en digital kopi via din e-mail
  • Bryde en kopispærring med henblik på fremstilling af en kopi af musik-cd'en eller dvd-filmen

Kulturministeriet har lavet denne vejledning.

Vil du vide mere?
Du kan få overblik over regler og love om ophavsret og digital kopiering på disse sider:

Copydan.dk – Copydan er den organisation, der varetager rettighedshavernes interesser. Via indberetninger til Copydan betaler man for brug af kunstnernes værker.

Ophavsret.dk – Ophavsret.dk informerer om regler om ophavsret og om, hvordan de forvaltes på alle kendte medier.