Aalborg Bibliotekerne gennemfører i uge 20-23 en stor brugerundersøgelse og vil gerne høre din mening om, hvad du synes om biblioteket.
×

Søg her...


Her finder du os:

HistorieAalborg, Arkivstræde 1,
9000 Aalborg

Telefon: 9931 4234 
Mail: historieaalborg@aalborg.dk
 

Åbningstider:
Mandag - Onsdag: kl. 10-16
Torsdag: kl. 10-17
Fredag: kl. 10-15
 


ABM-samarbejde


Modeludvikling for kommunalt ABM-samarbejde om lokalhistorie.

Aalborg Stadsarkiv, Nordjyllands Historiske Museum og Aalborg Bibliotekerne udførte i 2008-10 et projekt, som har til formål at skabe grobund og grundlag for et tæt, organiseret, formaliseret og optimeret kommunalt ABM-samarbejde på administrativt og fagligt driftsniveau.

Udover gode modeller for samarbejde har projektet konkret ført til en fælles læsesal for Aalborg Bibliotekernes Lokalsamling og Aalborg Stadsarkiv - HistorieAalborg, og et fælles magasin for Aalborg Stadsarkiv, Nordjyllands Historiske Museum og Kunsten - Samlingshuset Vang Mark.

 


Rapport om projektets fase 1.

Rapport om projektets fase 2 (afprøvning af konkrete projekter).

English summary of report about Development of a Model for a Municipal ABM (archive, library an museum - ALM) - cooperation.