box img

Book et lokale

Aalborg Bibliotekerne udlåner og udlejer mødelokaler i Medborgerhuset ved Hovedbiblioteket og på Vejgaard Bibliotek


Oversigt og booking 


Hvem kan låne mødelokaler?

  • Folkeoplysende foreninger, som er godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Aalborg Kommune.
  • Foreninger, som ville kunne godkendes som en folkeoplysende forening, men som ikke søger tilskud.
  • Foreninger, som ikke ville kunne godkendes som en folkeoplysende forening, men er en forening af social karakter, som modtager §18 midler.

 

Hvis der skal reserveres flere datoer ad gangen, kan det højst ske for ½ år ad gangen. Der skal være en person, der kan stå som ansvarlig over for biblioteket.

Lokalerne kan anvendes til møder og lignende samt kulturelle aktiviteter af ikke-kommerciel karakter, herunder også arrangementer og undervisning, der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Aalborg Kommune.


Lokalerne må kun benyttes til den aktivitet, der er søgt om og givet tilladelse til.
Såfremt der afholdes et arrangement med éntre, skal der betales for brug af lokalet.

 

Lokalerne kan ikke lånes til aktiviteter, hvis formål er agitation, behandling, forkyndelse eller udbredelse af overtro, og de kan ikke lånes til fester, bankospil og lignende.

Hvem kan leje mødelokaler?
Lokalerne kan lejes af alle. Lokalerne kan lejes til enkeltstående aktiviteter og højst 3 måneder i forvejen. Lokalerne må kun benyttes til den aktivitet, der er søgt om og givet tilladelse til. Lokalerne kan ikke lejes til fester, bankospil og lignende. Der skal være en person, der kan stå som ansvarlig over for biblioteket.

Hvad koster det?
Prisen for at leje lokaler ligger mellem kr. 200-400 pr. time, afhængigt af lokalets størrelse.
I Medborgerhuset findes mødelokale 1, 2 og 3 til kr. 200,- pr. time for hver, mødelokale 4 til kr. 300,- pr. time samt foredragssalen til kr. 400,- pr. time. På Vejgaard Bibliotek findes mødelokale 1-7 til kr. 200,- pr. time for hver.
Diverse udstyr er inkluderet i prisen. Mødelokale 3 og 4 i Medborgerhuset er udstyret med projektor og lyd. Til foredragssalen i Medborgerhuset er der foruden projektor og lyd også mulighed for at bestille f.eks. mikrofoner.

Eventuelle regninger sendes efter, at et arrangementet er afviklet, og de sendes afsted månedsvis i den efterfølgende måned og dækker forgående månedens arrangement(er). Regninger sendes digitalt via eBoks.

Hvornår er der adgang til lokalerne?
På hverdage og i weekender kan lokalerne bookes i tidsrummet 8.00 - 22.00. Man booker selv via hjemmesiden, hvor man også kan rette og/eller slette egne bookinger.

Lokalerne kan ikke bookes på helligdage, og et lokale kan først bookes ½ time efter, at en anden booket aktivitet i lokalet er afsluttet. Foredragssalen i Medborgerhuset dog først 1 time efter, at en anden booket aktivitet i salen er afsluttet.

Booking skal foretages senest 2 hverdage, inden lokalet ønskes benyttet. I særlige tilfælde kan Aalborg Bibliotekerne undersøge, om det er muligt at booke med kortere varsel.

Man har ikke råderet over lokalet, før man har modtaget en endelig bekræftelse fra Aalborg Bibliotekerne.

Hvordan udleveres nøglen til lokalet?
Nøgle hentes, når et lokale skal bruges uden for bibliotekets åbningstid. Den ansvarlige for arrangementet henter nøglen på pågældende bibliotek i den betjente åbningstid. Husk at medbringe legitimation. Nøglen afleveres straks efter arrangementets afslutning eller senest dagen efter. Hvis en nøgle forsvinder, er den ansvarlige erstatningspligtig, også for evt. omstilling/udskiftning af låsesystem.

Hvordan aflyses en booking?
Aflysning af et lokale meddeles biblioteket senest 3 hverdage før arrangementets start. Bookinger kan afbestilles uden gebyr indtil 3 dage før arrangementets start. Ved afbestilling med kortere varsel end 3 hverdage betales et afbestillingsgebyr på kr. 50. (dog kr. 100 for foredragssalen i Medborgerhuset)

Øvrige praktiske oplysninger
Der er elevator til mødelokalerne på Vejgaard Bibliotek og teleslynge i mødelokale 1. Der er et mindre køkken med service, kaffemaskine og opvaskemaskine. Brugt service skal være rengjort og sat på plads efter brug eller som minimum sat i opvaskemaskinen og startet, så næste bruger har mindst mulig gene.

 

I Medborgerhuset ved hovedbiblioteket er der elevator til mødelokale 1-4 på 1. sal samt adgang til handicaptoilet. Adgang til elevator og handicaptoilet SKAL bestilles i bookingsystemet, når man bestiller sit lokale. Ellers vil det ikke være til rådighed.

Aalborg Bibliotekernes navn må i markedsføring kun bruges i forbindelse med angivelse af adresse for pågældende aktivitet.

 

Der er ikke mulighed for at bestille forplejning gennem biblioteket i forbindelse med lokalerne. Man er dog velkommen til selv at medbringe, såfremt der ryddes op og lokalet ikke efterlades med generende lugt. Café Vita Saporita, der ligger i hovedbibliotekets lokaler, har før hjulpet vores gæster og kan kontaktes på 2871 4222 for aftale om forplejning.

Lokalerne skal efterlades som modtaget, det vil sige ryddelige og med samme stole- og bordopstilling som beskrevet ved opslag. Vinduer skal lukkes, lys slukkes og dørene aflåses. I modsat fald vil der blive faktureret for oprydning.

 

Har du spørgsmål vedrørende lokalerne, er du meget velkommen til at kontakte Aalborg Bibliotekerne på telefon 9931 4300 eller pr. mail på bibliotek@aalborg.dk.

Spørg Biblioteksvagten