Søg her...


Reglement - det med småt


 

I reglementet kan du læse om reglerne for at bruge bibliotekets tilbud.

 

Hvordan melder du dig ind?

 Du er altid velkommen til at komme og bruge biblioteket til fx at mødes, læse avis, bruge internettet eller skrive opgave.

 

For at kunne låne bibliotekets materialer skal du først melde dig ind. Som personligt bibliotekskort bruger du dit gule sundhedskort, hvortil du vælger en pinkode. Når du melder dig ind, skal du vise sundhedskort og billedlegitimation eller anden gyldig legitimation. Flytter du, får nyt telefonnummer eller ny e-mailadresse, så husk at give os besked.

 

Børn og unge under 18 år er selvfølgelig også meget velkomne, men en af forældrene eller værgen skal skrive under på en indmeldelsesblanket, hvis børnene skal låne. Børn og unge under 18 år kan vælge mellem at bruge deres sundhedskort med pinkode eller et bibliotekskort, med en pinkode.  

 

Tag dit bibliotekskort med når du vil låne materialer. Mister du dit kort så giv os straks besked på telefon 9931 4300 eller mail til info-bibliotek@aalborg.dk, så kortet ikke kan misbruges af andre.

 

Indmeldelsesblanket til børn - PDF til udskrivning

Indmeldelsesblanket til institutioner - PDF til udskrivning 

 

 

 

Hvor længe kan du beholde, det du har lånt?

Du kan normalt beholde det, du har lånt i 1 måned, men nogle af de meget populære materialer skal du aflevere allerede efter 7 eller 14 dage.
Du kan se på udlånskvitteringen og i din lånerstatus på internettet, hvornår du skal aflevere dine materialer.

 

Hvordan forlænger du lånetiden?  

Hvis materialet ikke er bestilt af en anden, kan du forlænge lånetiden.

Det kan du gøre på bibliotekets hjemmeside ved at logge på med dit cpr/lånernummer og vælg fornyelse.
Du kan også forny hos personalet på biblioteket eller på telefon 9931 4300.


Materialer med 1 måneds lånetid kan du forlænge med 1 måned ad gangen og op til 3 måneders lånetid.

Materialer med 7 og 14 dages lånetid kan du forlænge 1 gang.
 

  

Hvordan bestiller du?

Du kan bestille materialer via bibliotekets hjemmeside, på biblioteket eller pr. telefon. Du kan få gratis besked, når du kan hente materialerne, hvis du er tilmeldt med e-mail eller sms. Ellers får du beskeden pr. brev. Det er gratis for børn, mens voksne skal betale portoen.
Har vi ikke selv de materialer du skal bruge, forsøger vi at skaffe dem hjem til dig fra et andet bibliotek.
 

 

Hvis du afleverer for sent

For at så mange som muligt kan få glæde af bibliotekets tilbud, skal du aflevere materialerne til tiden.
Husk at gemme afleveringskvitteringen (mindst 6 uger), så du kan dokumentere at dine lån er afleveret.
Vi tilbyder at sende dig en påmindelse som sms eller e-mail senest 3 dage før lånetiden udløber. Det er gratis, og du kan enten tilmelde dig på vores hjemmeside under ”Mine data” (Ret sms/e-mail) eller på biblioteket. 


Afleverer du alligevel for sent, skal du betale gebyr: 
 

Lånetiden overskredet med Børn u. 14 år Voksne   
 1-7 dage  10 kr.  20 kr.
 8-14 dage 30 kr.  60 kr.
15-30 dage 55 kr. 120 kr.
 Efter 30 dage 120 kr.  230 kr.
 Faktureringsgebyr 140 kr.  140 kr.
 Rykkergebyr fra BorgerserviceCenteret 100 kr.   100 kr.

 

Ovenstående beregnes pr. afleveringsdato. Du kan betale gebyrer på vores hjemmeside og på Hovedbiblioteket.


Vi sender en hjemkaldelse på mail eller pr sms når din lånetid er overskredet med 7 dage og igen når den er overskredet med 14 dage.
Er du under 14 år skal vi desuden have en af dine forældres mailadresse.
Når lånetiden er overskredet med 30 dage sendes hjemkaldelsen med posten.

Hvis afleveringsfristen overskrides med 6 uger, sendes en regning til din eBoks. Herefter kan du kun betale via netbank eller på girokort.
 

Skylder du 50 kr. eller derover og det ældste gebyr er mere end 6 måneder gammelt sender vi et girokort til din eBoks.

Skylder du 200 kr. eller derover:

-  kan nogle selvbetjeningsfunktioner ikke benyttes
-  bliver du varslet om udelukkelse fra at låne med 10 dages frist via eBoks.
 

 

Hvis du skal erstatte noget du har lånt

Du har pligt til at erstatte ødelagt, bortkommet eller ikke-afleveret materiale til den pris, som biblioteket fastsætter. Erstatningsprisen består af udgifterne til genanskaffelse og klargøring. Bemærk at prisen på bl.a. cd-rom og dvd ligger væsentligt over butiksprisen på grund af ophavsretsforhold.
Regningen udsendes via BorgerserviceCentret. Vi køber ikke erstattede materialer tilbage.

Biblioteket påtager sig ikke ansvar for skader, der er opstået på dit eget maskinel eller programmel i forbindelse med brug af lånte materialer.


 

Biblioteket er for alle

Vi vil gerne give alle vores brugere en god oplevelse. Derfor skal alle respektere god ro og orden og følge personalets anvisninger. I modsat fald kan biblioteket bortvise en besøgende og i en periode udelukke vedkommende fra at bruge biblioteket.