Søg her...

Projekter 


 

Aalborg Bibliotekerne arbejder hele tiden på at udvikle vores bibliotekstilbud så I får den bedst mulige oplevelse

Sprogstart – Bibliotekernes indsats for børnehavebørn

Projektet søger at udvikle et koncept for, hvordan bibliotekerne via et bevidst, målrettet og systematisk forløb over en 3-årig periode kan påvirke børns sprogfærdigheder i alderen 3-5 år og svare på udfordringen om et ringe sprogmiljø i danske børnehaver.

Vi sammensætter vores eksisterende tilbud og udvikler nye undervejs i 8 ugers forløb tilpasset de 3, 4 og 5-årige i børnehaverne.

Projektet måler i samarbejde med Trygfondens Børneforskningscenter på effekten, som kan give en samfundsøkonomisk argumentation for bibliotekernes rolle på området.

 

Daginstitutionen Bornholmsgade og Brønderslev Bibliotek er med i projektgruppen.

Frederikshavn kommunes Biblioteker, Jammerbugt Bibliotekerne, Mariagerfjord Bibliotekerne, Morsø Folkebibliotek, Rebild Biblioteker og Thisted Bibliotek er med som testbiblioteker.

 

Projektet er støttet af udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre under Slots- og Kulturstyrelsen.


Projektet løber fra marts 2016 til marts 2018

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte projektleder Sonja Ibach Nissen eller læse mere om projektet på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

 


 

Fremtidens musikbibliotek

Vilkårene for musikbibliotekerne har ændret sig markant de seneste år: faldende udlånstal, en uvis fremtid omkring formidling af den digitale musik og manglende strategier på området er nogle af de udfordringer, bibliotekerne står overfor. I skarp konkurrence med andre udbydere kalder det på en gentænkning af musikbiblioteket, en definition af bibliotekernes kvaliteter og rolle på markedet. Projektet vil, gennem en klarlægning af hvad bibliotekerne kan og skal på området og med målgruppen unge som udgangspunkt, teste og anbefale, hvordan landets biblioteker kan arbejde med contentbaseret musikformidling i flerfunktionelle fysiske og digitale rum. Målet er at komme med et bud på en partnerskabsstrategi og en vision på området.


Projektet er støttet af udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre under Slots- og Kulturstyrelsen og er et samarbejde mellem markedsføringsfirmaet Volume, Randers Bibliotek og Aalborg Bibliotekerne. Projektets referencegruppe er Roskilde Bibliotek og Billund Bibliotek.

Projektet løber i perioden marts-december 2016 og afsluttes med en national temadag.


Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte projektleder Line Hoffgaard, telefon 99 31 43 09.

Du kan læse mere om projektet på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

 

 

Nyt børnebibliotek på Hovedbiblioteket

Verden ændrer sig konstant og dét gør kravene til et moderne bibliotekstilbud også. Derfor skal børnebiblioteket gentænkes. Børnene selv er blevet inddraget og har haft en ønskebrønd til rådighed. 

Bibliotekets personale har indhentet viden og erfaringer fra både Danmark og udlandet.

Alt dette er sammen med medarbejdernes viden om døgnrytmen og brugen af børnebiblioteket blevet til en helt ny plan for Hovedbørnebiblioteket. Her bliver fokus på fordybelse, læsning, interessefællesskaber og digital dannelse.

 

Fra maj og henover sommeren bliver alting rykket rundt. Indretningen er endeligt på plads senest 1.9.16.

 

Gamezone placeres i det nuværende småbørnsområde. Ungdomsbøgerne skal sammen med brætspil og arkademaskiner skabe stemning i Pulsen, hvor flere af klubberne også rykker til. I det nuværende børnebibliotek bliver hovedfokus på de 0-10 årige. Her bliver et spændende småbørnsområde, masser af læsepladser med endnu mere fokus på letlæsning og faglig læsning. Vi får et fordybelsesrum, plads til eksperimenter og værksteder og endnu bedre rammer for besøg af institutioner og skoler.

Målene for gentænkningen af hovedbørnebiblioteket er:

Et børnebibliotek, hvor børn sammen med deres familier, lærere og øvrige voksne oplever tryghed, inspiration og plads til fordybelse.

Børnebiblioteket er ikke en konkurrent til øvrige kommercielle og kommunale tilbud til børn, men tilbyder indhold som relaterer sig til Aalborg Bibliotekernes kerneopgave.

At sætte yderligere fokus på skoler og institutioners brug af biblioteket. Vores mål er en stigning på 20% inden udgangen af 2017.

Spørgsmål kan stilles til områdeleder Maria Sjøblom