Søg her...

Personale på Aalborg BibliotekerneBibliotekschef


Kirsten Boelt

Bibliotekschef
Bibliotekschef
Tlf. 99314425

Ledere


Flemming Skjøth

Cand.merc.
Publikumsområdet
Tlf. 993

Gitte Fisker

Leder
By-bibliotekerne
Tlf. 99314483

Henrik Schou

Leder
Lokal-bibliotekerne
Tlf. 99314455

Kasper Kjær Christiansen

Leder
Bybiblioteker og Digital Formidling
Tlf. 99325204447

Maria Frey Sjøblom

Leder
Formidling
Tlf. 99314467

Tina Bang Jakobsen

Områdeleder
Biblioteksudvikling
Tlf. 99314426

Tove Frantsen

Leder
Indirekte logistik
Tlf. 99314320

Personale


Agnethe Susanne Larsen

Bibliotekar
Indirekte logistik
Tlf. 99314497

Allan Dalkjær Johansen

Formidling.
Tlf. 99314499

Anders Taylor Hansen

Projekt- og faciliteringsmedarbejder
Udviklingsområdet
Tlf. 99314422

Ane Righolt

Bibliotekar
Formidling.
Tlf. 99314347

Ania Andersen

Bibliotekar
Indirekte logistik
Tlf. 993

Anine Sander Kaas

Aktivitetskoordinator
Formidling
Tlf. 99314370

Ann Gritt Bang Elmeskov

Bibliotekar
Formidling.
Tlf. 99314353

Ann Sørensen

Assistent
Indirekte logistik
Tlf. 99314470

Anna Stepien

Bibliotekar
Løvvang Bibliotek
Tlf. 993

Anne Grethe Sørine Olesen

Overassistent
Direkte logistik
Tlf. 99314384

Anne Grønhøj Jensen

Bibliotekar
Formidling.
Tlf. 99314353

Anne Line Kjær Hansen

Bibliotekar
Direkte logistik
Tlf. 99314337

Anne Mette Pedersen

Koordinator for Kompetenceudvikling
Formidling.
Tlf. 99314365

Anne-Birthe Hansen

Bibliotekar
Indkøb og logistik
Tlf. 99314349

Annelise Maja Jensen

Kontorassistent
Formidling.
Tlf. 993

Annelise Rønnow

Bibliotekar
Formidling.
Tlf. 99314309

Annika Sehested Olsen

Studerende
Aalborg Bibliotekerne
Tlf. 993

Bente Bendixen

Kontorassistent
Indirekte logistik
Tlf. 99314486

Berit Marina Christiansen

Assistent
Indirekte logistik
Tlf. 993

Berit Rothmann Frisk

Bibliotekar
Indirekte logistik
Tlf. 99314477

Birgit Nielsen

Overassistent
Direkte logistik
Tlf. 99314384

Bodil Bøtcher Jacobsen

Bibliotekar
Formidling.
Tlf. 99314367

Brian Hansen

Bibliotekar
Vodskov Bibliotek
Tlf. 993

Brian Stephansen

Cand. scient. bibl.
Publikumsområdet
Tlf. 99314315

Britta Lena Andersen

Assistent
By-bibliotekerne
Tlf. 993

Camilla Lilly Vestergaard Jensen

Bibliotekar
Aalborg Bibliotekerne
Tlf. 993

Carsten Koustrup

Overassistent
Direkte logistik
Tlf. 99314308

Christian Langelund Hansen

Formidler
Aalborg Bibliotekerne
Tlf. 993

Christina Haugaard Børglum

Assistent
Administrationsområdet
Tlf. 99314466

Claus Juhl Evertsen

Biblioteksassistent
Direkte logistik
Tlf. 99325204301

Dennis Højen

Teknisk servicemedarbejder
Kørselsafdeling
Tlf. 993

Ditte Trudslev

Bibliotekar
Aalborg Bibliotekerne
Tlf. 993

Dorte Christensen

Overassistent
Direkte logistik
Tlf. 99314337

Dorte Gersvang

Assistent
By-bibliotekerne
Tlf. 99314491

Dorte Lilholt Sørensen

Bibliotekar
By-bibliotekerne
Tlf. 99314372

Dorthe Svendsen

Bibliotekar
Formidling.
Tlf. 99314325

Ellen Johanne Skall Sørensen

Bibliotekar
Bogbusafdelingen
Tlf. 99314406

Else Bech

Bibliotekar
Indirekte logistik
Tlf. 99314493

Erling Lykke

Bibliotekar
Formidling.
Tlf. 99314304

Erna Grønlund Carlsen

Bibliotekar
By-bibliotekerne
Tlf. 99314306

Frank Helenius

Bibliotekar
Formidling.
Tlf. 99314411

Gitte Danielsen Kragh

Overassistent
Direkte logistik
Tlf. 99314318

Gitte Lone Nielsen

Bibliotekar
By-bibliotekerne
Tlf. 99314372

Gitte Sudergaard

IT-medarbejder
Udviklingsområdet
Tlf. 99314421

Gitte Toft Petersen

Assistent
Administrationsområdet
Tlf. 99314443

Grethe Guldhammer

Overassistent
Indirekte logistik
Tlf. 99314490

Hanne Kate Jul Andersen

Assistent
Direkte logistik
Tlf. 99314346

Hanne Kristensen

Bibliotekar
Indirekte logistik
Tlf. 99314341

Hanne Skyum Nielsen

Systemadministrator
Indirekte logistik
Tlf. 99314343

Hans Erik Gyrithholm

Teknisk servicemedarbejder
Kørselsafdeling
Tlf. 993

Helene Grevlund

Overassistent
Direkte logistik
Tlf. 99314378

Helle Kongsbak

Kontorassistent
Indirekte logistik
Tlf. 99314478

Helle Marianne Vegeberg

Assistent
Administrationsområdet
Tlf. 99314437

Helle Momme

Bibliotekar
By-bibliotekerne
Tlf. 99317604

Helle Søndergaard

Biblioteksassistent
Indirekte logistik
Tlf. 99314495

Henrik Bøgh

Teknisk servicemedarbejder
Kørselsafdeling
Tlf. 993

Ibrahim Güler

Biblioteksbetjent
Kørselsafdeling
Tlf. 99314381

Ida Jensen

Bibliotekar
Administrationsområdet
Tlf. 993

Inge Jensen

Fuldmægtig
Direkte logistik
Tlf. 99314316

Inge Tang Nannerup

Værtskabskoordinator
Formidling.
Tlf. 99314357

Isa Marie Uhd Jepsen

Bibliotekar
Indirekte logistik
Tlf. 99314498

Jacob Skou Bæk

Bibliotekar
Formidling.
Tlf. 993

Jane Rasmussen

Fuldmægtig
Administrationsområdet
Tlf. 99314436

Jane Selch Frandsen

Bibliotekar
By-bibliotekerne
Tlf. 99314240

Janni Margrethe Koefoed

Assistent
Udviklingsområdet
Tlf. 99314430

Jes Folden Hyldig

PR- og kommunikationsmedarbejder
Lokalbibliotekerne
Tlf. 99314355

Julia Sørensen Andersen

Kontorassistent
Indirekte logistik
Tlf. 993

Jytte Christensen

Assistent
Direkte Logistik
Tlf. 993

Jørgen Dissing Nørgaard

Formidler
Formidling.
Tlf. 99314241

Kanita Hodzic

Assistent
By-bibliotekerne
Tlf. 99314240

Karin Lund

Procesfacilitator
Udviklingsområdet
Tlf. 99314394

Karin Madsen

Assistent
Vodskov Bibliotek
Tlf. 993

Katrine Gadegaard Frandsen

Bibliotekar
Aalborg Bibliotekerne
Tlf. 993

Kenneth Larsen

Teknisk servicemedarbejder
Kørselsafdeling
Tlf. 99314381

Kenneth Schultz Gjerulff

Formidler
By-bibliotekerne
Tlf. 993

Kenneth Søe Zeider

Teknisk servicemedarbejder
Kørselsafdeling
Tlf. 99314381

Kim Andersen

Indirekte logistik
Tlf. 993

Kirsten Haals

Biblioteksassistent
By-bibliotekerne
Tlf. 99313246

Kirsten Karup Nielsen

Overassistent
Indirekte logistik
Tlf. 99314496

Kjeld Bormand Gabrielsen

Assistent
By-bibliotekerne
Tlf. 99314306

Kristian Hartlev Johansen

Bibliotekar
Aalborg Bibliotekerne
Tlf. 993

Kristian Jessen

Bibliotekar
Formidling.
Tlf. 99314373

Kurt Knudsen

Faglig leder af Kørselsområdet
Kørselsafdeling
Tlf. 99314380

Lea Korshøj Christensen

Bibliotekar
Formidling.
Tlf. 99314447

Lejla Holch

Bibliotekar
Hals Bibliotek
Tlf. 99314360

Lene Jensen

Bibliotekar
Formidling.
Tlf. 99314347

Lene Kristensen Linnet

Bibliotekar
Formidling.
Tlf. 993

Lene Lundsgaard-Leth

Overassistent
By-bibliotekerne
Tlf. 993

Lene Munk Nielsen

Assistent
Udviklingsområdet
Tlf. 99314424

Lene Pedersen

Bibliotekar
Formidling.
Tlf. 99314375

Line Dalbro Schaumann

Bibliotekar
By-bibliotekerne
Tlf. 99314358

Line Elise Hoffgaard

Bibliotekar
Formidling.
Tlf. 99314309

Lise Viggers

Bibliotekar
Publikumsområdet
Tlf. 993

Lissa Harder

Bibliotekar
Indirekte logistik
Tlf. 99314338

Lone Bruun

Assistent
Administrationsområdet
Tlf. 99314444

Lone Damgaard

Bibliotekar
Storvorde Bibliotek
Tlf. 99314460

Lotte Arildsen

Bibliotekar
Formidling
Tlf. 99314340

Mariann Gustafsson

Bibliotekar
Indirekte logistik
Tlf. 99314335

Marianne Agger

Børnebibliotekskoordinator
Formidling.
Tlf. 99314356

Marianne Jensen

Biblioteksassistent
Hals Bibliotek
Tlf. 99314360

Martin Schmidt-Nielsen

Bibliotekar
Udviklingsområdet
Tlf. 99314385

Mathias Christensen Maagaard

Cand.scient.bibl.
By-bibliotekerne
Tlf. 993

Maya Maltha Borup

Kontorassistent
Aalborg Bibliotekerne
Tlf. 993

Medo Huremovic

Software arkitekt
Udviklingsområdet
Tlf. 99314302

Mette Eich-Høy

Bibliotekar
Aalborg Bibliotekerne
Tlf. 993

Mette Krøjer Jacobsen

Bibliotekar
By-bibliotekerne
Tlf. 99317605

Mette Schønning Lybæch

Cand. pæd
Formidling.
Tlf. 993

Michele Klarborg Hvarregaard

Cand.scient.bib
Aalborg Bibliotekerne
Tlf. 993

Nhi A Sy

Specialist
Udviklingsområdet
Tlf. 99314464

Nina Molsing

Bibliotekar
Formidling.
Tlf. 99314383

Nina Ovesen

Formidler
Formidling.
Tlf. 99314336

O. Zeki Gök

Teknisk servicemedarbejder
Kørselsafdeling
Tlf. 993

Ove Hesselbjerg Rasmussen

Bibliotekar
Formidling.
Tlf. 99314242

Per Andersen

Kontorassistent
Administrationsområdet
Tlf. 99314432

Peter Boelsmand Pedersen

Teknisk servicemedarbejder
Kørselsafdeling
Tlf. 99314382

Peter Søholm Simonsen

Bibliotekar
Formidling.
Tlf. 99314340

Peter Wollerup

Bibliotekar
Direkte logistik
Tlf. 99314346

Pia Pedersen

Overassistent
Indirekte logistik
Tlf. 99314369

Pia Renée Bechmann

Bibliotekar
Formidling.
Tlf. 993

Rikke Agnes Bach

Bibliotekar
Udviklingsområdet
Tlf. 99314450

Rikke Bülow Velling

Assistent
Direkte logistik
Tlf. 9931449175

Rikke Kragh

Assistent
Svenstrup Bibliotek
Tlf. 99314406

Sandra Le

Kantinemedarbejder
Kørselsafdeling
Tlf. 993

Sanne Lund Nielsen

Overassistent
Formidling.
Tlf. 99314336

Sonja Ibach Nissen

Projektkoordinator
Udviklingsområdet
Tlf. 99314376

Steen Aaboe Jensen

Assistent
Indirekte logistik
Tlf. 99314205

Susanne Clausen

Overassistent
By-bibliotekerne
Tlf. 99314240

Susanne Sloth Kristensen

Webmaster
Udviklingsområdet
Tlf. 99314392

Søren Holm

Bibliotekar
Indirekte logistik
Tlf. 99314474

Thomas Frost

Teknisk servicemedarbejder
Kørselsafdeling
Tlf. 993

Tina Als Christiansen

Bibliotekar
Direkte logistik
Tlf. 99314346

Tina Dohn

Bibliotekar
Aalborg Bibliotekerne
Tlf. 993

Tina Grønhøj Andersen

Assistent
Indirekte logistik
Tlf. 99314337

Tine Eggertsen

Bibliotekar
Formidling.
Tlf. 99314367

Tom Heintzelmann Møller

Teknisk servicemedarbejder
Kørselsafdeling
Tlf. 99314379

Tommy Søgaard

Teknisk servicemedarbejder
Kørselsafdeling
Tlf. 993

Tommy Worm

Biblioteksbetjent
Kørselsafdeling
Tlf. 99314381

Torben Fløjgaard Jakobsen

Bibliotekar
Formidling.
Tlf. 99314374

Torben Hedegaard Jørgensen

Teknisk servicemedarbejder
Kørselsafdeling
Tlf. 99314345

Tove Michelsen

Bibliotekar
Indirekte logistik
Tlf. 99314332

Trine Emilie Kremmer

Specialist
Formidling.
Tlf. 993

Trine Horne

Overassistent
Indirekte logistik
Tlf. 99314468

Trine Kjær Hansen

Assistent
Direkte logistik
Tlf. 99314201

Troels Uffe Hansen

Bibliotekar
Svenstrup Bibliotek
Tlf. 99312495

Vibeke Andersen

Biblioteksassistent
By-bibliotekerne
Tlf. 993

Vibeke Møller Tillemann

Bibliotekar
By-bibliotekerne
Tlf. 99317620

Vita Andersen

Bibliotekar
Formidling.
Tlf. 99314363