Søg her...
Politisk grundlag


Biblioteksvirksomheden er lovbestemt og reguleret af Lov om biblioteker og af de retningslinier som Aalborg Kommune afstikker. Læs mere om grundlag for virksomheden og organisationen.

 

Politiske organer

Politisk og administrativt hører biblioteket under Sundheds- og Kulturforvaltningen, hvis formand er Mads Duedahl.

Sundheds- og Kulturudvalget. Aalborg Kommune

Visioner 2015-2018

Aalborg Bibliotekerne på vej mod 2020:

Download Aalborg Bibliotekernes Visioner 2015-2018

 

Udviklingsplan 2016

Download Aalborg Bibliotekernes udviklingsplan 2016


Lovgrundlag

Den bedste indgang til lovkomplekset er Kulturministeriets hjemmeside.

Kulturministeriets hjemmeside

Desuden relaterede love som:

Lov om ophavsret

Persondataloven

 

Økonomiske grundlag

Budgetter og regnskaber kan ses på Aalborg Kommunes hjemmeside

Budgetter og regnskaber for Aalborg Kommune

 

Biblioteksstatistik

Oversigt over lovpligtige statistiske oplysninger om folkebibliotekerne i Danmark kan findes på Slots og Kulturstyrelsens hjemmeside/Statistikbanken.

 

Organisationsplan

Download Organisationsdiagram

 

Strategier

Download pdf med "Strategi for Aalborg Bibliotekernes tilbud til børn 2016 og 2017"


Studerende og praktikanter

Vi får mange henvendelser fra studerende, der gerne vil skrive opgave om biblioteket, i praktik eller lign.
Biblioteket bestræber sig på at give alle en god hjælp, men er nødsaget til at afpasse antallet af studerende og praktikanter med de ressourcer, vi kan afse, i en travl dagligdag.
Alle henvendelser bedes rettet til GitteToft.