Søg her...

 

Book et lokale Lån/leje af lokaler - regler 

Aalborg Bibliotekerne udlåner og udlejer mødelokaler i Medborgerhuset ved Hovedbiblioteket, Haraldslund og på Vejgaard Bibliotek.

 

Hvem kan låne mødelokaler 

Lokalerne lånes fortrinsvis ud til foreninger af folkeoplysende karakter, institutioner og organisationer m.v. i Aalborg Kommune, hvor der er en person, der kan stå som erstatningspligtig.


Lokalerne kan anvendes til møder og lignende samt kulturelle aktiviteter af ikke-kommerciel karakter, herunder også arrangementer og undervisning, der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget.

Lokalerne må kun benyttes til den aktivitet, der er søgt om og givet tilladelse til.

Lokalerne kan ikke lånes til aktiviteter, hvis formål er agitation, behandling, forkyndelse eller udbredelse af overtro, og de kan ikke lånes til fester, bankospil og lignende.

 

Hvem kan leje mødelokaler

Lokalerne kan lejes af andre, dog har kulturel almennyttig aktivitet første prioritet.
Lokalerne kan lejes til enkeltstående aktiviteter og højst 3 måneder i forvejen. Lokalerne må kun benyttes til den aktivitet, der er søgt om og givet tilladelse til.

 

Lokalerne kan ikke lejes til fester, bankospil og lignende.

 

Prisen for at leje lokaler ligger mellem 100 og 200 kr. pr. time alt efter lokalets størrelse.

 

   

 

Hvornår 

Lokalerne kan ikke bookes på helligdage, og et lokale kan først bookes 1 time efter en anden booket aktivitet i lokalet er afsluttet.

 

Hvordan    

På hverdage og weekender kan lokalerne bookes i tidsrummet kl. 8.00 - 22.00.


Ved brug af lokaler uden for bibliotekets åbningstid skal den ansvarlige hente nøglen på pågældende bibliotek i den betjente åbningstid. Husk at medbringe legitimation.
Nøglen afleveres straks efter arrangementets afslutning eller senest dagen efter. Hvis en nøgle forsvinder, er den ansvarlige erstatningspligtig, også for evt. omstilling/udskiftning af låsesystem.

Bookning kan foretages senest 2 hverdage, inden lokalet ønskes benyttet. I særlige tilfælde kan Aalborg Bibliotekerne undersøge om der er mulighed for at booke med kortere varsel.


Lokalerne er fortrinsvis beregnet til enkeltlån. Hvis der skal reserveres flere datoer ad gangen, kan det højst ske for ½ år ad gangen.

 

Man har ikke råderet over lokalet, før man har modtaget en endelig bekræftelse fra Aalborg Bibliotekerne.

 

Aalborg Bibliotekernes navn må i markedsføring kun bruges i forbindelse med angivelse af adresse for pågældende aktivitet.

 

AV udstyr

AV-udstyr udlejes til markedsprisen, gælder både ved lån og leje af lokale.

 

Teleslynge

Der er teleslynge i Glashjørnet og i Foredragssalen.

 

Aflysning

Aflysning af et lokale meddeles biblioteket senest 3 hverdage før arrangementet. Ved aflysning senere betales afbestillingsgebyr (Afbestillingsgebyr kr. 100,- for Foredragssalen i Medborgerhuset. Alle øvrige lokaler kr. 50,-).

 

Forpligtigelse

Lokalerne skal efterlades som modtaget, det vil sige ryddelige og med samme stole- og bordopstilling som beskrevet ved opslag. Vinduer skal lukkes, lys slukkes og dørene aflåses.
I modsat fald vil der blive faktureret for oprydning.

 

Forplejning

Biblioteket kan ikke levere forplejning til møder/arrangementer.