Ophavsret og digital kopiering

 

Hvad betyder ophavsretten for dig?  Her er reglerne:

 

Digital kopiering - hvad er lovligt?

Ifølge ophavsretsloven må du udelukkende tage digitale kopier af fx cd'er og dvd-film, hvis det er til 'personlig brug for fremstilleren eller dennes husstand'. Digital kopiering vil eksempelvis sige kopiering ved hjælp af cd- og dvd-brændere samt downloading fra internettet. Det er forbudt at kopiere lånte og lejede eksemplarer og at omgå kopispærringer for at fremstille kopier.
 

Du må ikke:
  • Kopiere en kopi af en cd/dvd, når du har fået kopien fra andre
  • Kopiere en original cd/dvd lånt af en ven
  • Kopiere en original cd/dvd lånt på biblioteket
  • Kopiere en original dvd lejet i en videobutik
  • Kopiere værker hentet på nettet, når værket er lagt ud uden ophavsmandens samtykke
  • Forære kopien af en cd/dvd væk
  • Udlåne, bytte eller sælge en kopieret cd/dvd
  • Sende en digital kopi via din e-mail
  • Bryde en kopispærring med henblik på fremstilling af en kopi af musik-cd'en eller dvd-filmen

Kulturministeriet har lavet denne vejledning

 

Vil du vide mere?

Du kan få overblik over regler og love om ophavsret og digital kopiering på disse sider: 

 

Copydan.dk

Copydan er den organisation der varetager rettighedshaverne interesser. Via indberetninger til Copydan betaler man for brug af kunstnernes værker.

 

Ophavsret.dk

Ophavsret.dk informerer om regler om ophavsret og om hvordan de forvaltes på alle kendte medier.

Biblioteksvagten Spørg Biblioteksvagten