Sprogfitness


Sprogfitness er sproglege der understøtter børns sprog, læsning, bevægelse og læring. Målgruppen er børn i 5-7 års alderen.
Legene understøtter især arbejdet med kropslige læringsstile og barnets sproglige udvikling. De stimulerer samtidig samarbejde og sociale kompetencer hos de deltagende børn.

Sproglegene kan bruges året rundt på biblioteket, i skolen, i institutionen eller hjemme – og de kan bruges både ude og inde. Hvert år afholdes der desuden en sprogfitnessdag i starten af maj, hvor hele landet leger med.

Udvikling af sprogfitness og nye lege sker i et tæt samarbejde mellem Aalborg Bibliotekerne og Pædagoguddannelsen/UCN Aalborg.


Hør mere hos projektleder Dorthe Svendsen - dorthe.svendsen@aalborg.dk, tlf. 9931 4325

Projektperioder
2013-2015 lokalt
2016 regionalt
2017-2018 nationalt


Projektdeltagere 
Aalborg Bibliotekerne (projektejer), Uddannelsen UCN Aalborg. 

Biblioteksvagten Spørg Biblioteksvagten