Litteraturen i spil

Projektet 'Litteraturen i spil' har som formål at motivere til læsning og skabe nysgerrighed for litteraturen via nye formidlingsformer, der bygger på konkurrence, interaktion samt kendte spilelementer. Målgruppen er unge ikke-læsere i alderen 20-35 år, og ud over udviklingen af nye litterære spilformater lægges der vægt på de sociale fællesskabers betydning for positive oplevelser med de nye formidlingsformer. 

Projektet udvikler og tester spilformater inden for rollespil, escape room, brætspil, geocaching og bankooplæsning. Rollespilsforeningen TRoA varetager udviklingen af scenarier og spilelementer inden for rollespilsformatet.

For mere om projektet kontakt projektlederne Kasper Kjær Christiansen (kasper.christiansen@aalborg.dk, tlf. 9931 4358) eller projektleder Lea Korshøj Christensen (lea.christensen@aalborg.dk, tlf. 9931 4356).


Projektperiode 
Marts 2017 til januar/april 2018 alt efter om projekter får udsættelse

Projektdeltagere
Aalborg Bibliotekerne (projektejer), Hjørring Bibliotekerne, Randers Bibliotekerne, Aarhus Bibliotekerne, TRoA, Det nye Sort.

 

Biblioteksvagten Spørg Biblioteksvagten