Gør det lettere

Formålet med projektet er at gøre bibliotekets tilbud mere tilgængelige for ordblinde og læsesvage borgere, samt at uddanne bibliotekspersonalet til bedre at kunne betjene denne målgruppe. 

Projektet handler både om kompetenceudvikling af medarbejdere og om en bedre præsentation af relevante materialer.

 

For mere om projektet kontakt tovholder Mette Schønning Lybæch, mette.schoenning@aalborg.dk, tlf. 9931 4363.

Projektperiode  
Aalborg Bibliotekerne er testbibliotek i den første af to testperioder fra 01.11.2017 til 01.03.2018.

Projektdeltagere
Bibliotekerne i Allerød, Ballerup, Favrskov, Fredericia, Gladsaxe (projektejer), Guldborgssund, Holbæk, Vejle (projektejer), Slagelse og Aalborg. Herudover arbejdes der i projektet sammen med Danmarks Biblioteksforening, DR ligetil, Forlaget Nyt Dansk Litteraturselskab, Netværkslokomotivet, Nota, Ordblindeforeningen, Konsulent Jesper Sehestedt og Smidstrup-Skærup Skole

Biblioteksvagten Spørg Biblioteksvagten