Organisation og politik


Biblioteksvirksomheden er lovbestemt og reguleret af Lov om biblioteker og af de retningslinier som Aalborg Kommune afstikker. 

 

Politisk og administrativt hører biblioteket under Sundheds- og Kulturudvalget. Aalborg Kommune, hvis formand er Mads Duedahl.

 

Her kan du læse mere om grundlaget for virksomheden og organisationen. 

 

Biblioteksstatistik

Oversigt over lovpligtige statistiske oplysninger om folkebibliotekerne i Danmark kan findes på Slots og Kulturstyrelsens hjemmeside/Statistikbanken.

 

Lovgrundlag

Den bedste indgang til lovkomplekset er Kulturministeriets hjemmeside.

Kulturministeriets hjemmeside

 

Desuden relaterede love som:

Lov om ophavsret
Persondataloven

 

Organisationsplan

Download Organisationsplan

 

Visioner 2019-2022

Aalborg Bibliotekerne på vej mod 2022
Vision for Aalborg Bibliotekerne 2019-2022

 

 

Udviklingsplan 2019

 

 

Økonomiske grundlag

Budgetter og regnskaber kan ses på Aalborg Kommunes hjemmeside

Budgetter og regnskaber for Aalborg Kommune

Biblioteksvagten Spørg Biblioteksvagten