4. februar 2019

AT opgaven: Havet - livgivende, dødbringende, legendeskabende

Sådan lyder overskriften på årets AT-opgave, som finder sted i disse uger på alle landets gymnasier.

AT er betegnelsen for et samarbejde mellem forskellige fag i skiftende kombinationer, hvor udgangspunktet er en ”sag” – dvs. et problem. Problemet/sagen undersøges ved hjælp af forskellige fag og faglige metoder. Formålet med AT er på en gang almendannende og studieforberedende. 


Årets emne: Havet - livgivende, dødbringende, legendeskabende

Hele 71% af Jordens overflade er dækket af hav. Ingen steder i Danmark er man mere end 50 km fra havet. I litteraturen og kunsten bliver havet fremstillet som farligt og overvældende, men også som tillokkende og eventyrligt. Kystnationers identitet, sprog, kunst og kultur er påvirket af havet, og mennesker har altid udnyttet havet som ressource fx ved fiskeri. Folk har rejst over havet i forbindelse med handel, migration og rekreation, og havet har været slagmark for store søslag.


Vi prøver at overvinde udfordringer, som havet repræsenterer, ved at bygge skibe, broer og tunneller for at øge vores mobilitet. Vi bygger diger for at indvinde land og for at beskytte os mod oversvømmelse. Men havets kræfter er svære at tæmme, og stormfloder og tsunamier vil stadig hærge.

Skal du gang med AT-opgaven, så slå et smut forbi vores temaside om årets emne. Det er et godt udgangspunkt for din opgave.

 

Biblioteksvagten Spørg Biblioteksvagten