23. november 2018

Lingo Lovers søger frivillige til at drive Sprogcafé

Hvad er Lingo Lovers?
Lingo Lovers er en sprogcafe bestående af frivillige og deltagende, der ønsker at øve sig mundtligt på et fremmedsprog og dele deres interesse for sprog og andre kulturer med andre i et internationalt fællesskab.

I efteråret 2017 tog studerende Marianne Roed Abrahamsen initiativ til at starte projektet, og siden har en håndfuld deltagende været i sprogcafeen og delt deres sproginteresse med andre.
Nu sendes bolden videre til en anden frivillig, der kunne have interesse for at drive projektet videre.

Projektet er blevet til i samarbejde med Aalborg Bibliotekerne, der har stillet Laboratoriet på Hovedbiblioteket til rådighed for sprogcafeen hver anden tirsdag.

Interesseret?
Kontakt bibliotekar på Aalborg Bibliotekerne, Vita Andersen på tlf. 25204363 eller skriv en mail til vita.andersen@aalborg.dk om din interesse.
Du er også velkommen til at skrive til Marianne Abrahamsen på marianne-abrahamsen@hotmail.com, hvis du har spørgsmål.

Dear Lingo Lovers!
The language cafeteria has been on a break and is now looking for volunteers to run the project!

What is Lingo Lovers?
Lingo Lovers is a language café consisting of volunteers and participants who wish to practice a foreign language and share their interest in language and other cultures with others in an international community.

In autumn 2017, student Marianne Roed Abrahamsen took the initiative to start the project, and since then a handful participants have visited the language café and shared their language interests with others.
Now the project is passed on to another volunteer who might be interested in running the project.

Lingo Lovers has been developed in collaboration with the Aalborg Libraries, which has provided the setting for the cafe at "Laboratoriet" at the Main Library every other Tuesday.

Interested?
Contact librarian at Aalborg Libraries, Vita Andersen, tel. 25204363 or write an email to vita.andersen@aalborg.dk about your interest.

You are also welcome to write to Marianne Abrahamsen at marianne-abrahamsen@hotmail.com if you have any questions.

 

Biblioteksvagten Spørg Biblioteksvagten