3. februar 2018

En familiekasse med årstidens … Litteratur

I 2018 lancerer Aalborg Bibliotekerne sammen med Bibliotekerne i Hjørring, Rebild og Brønderslev projektet Læsefamilier. Projektet, der netop har fået tilsagn om støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen, skal gøre det nemmere og sjovere for børnefamilier at gøre brug af litteraturen.

 

Nøje sammensatte litteraturoplevelser

Udvalgte nordjyske familier skal i projektperioden læse sig igennem nøje sammensatte kasser med litteratur, og sammen som familie og med udgangspunkt i bøgerne, skal de løse opgaver og udfordringer, der kan vinde dem point og præmier.

 

Hele sigtet med projektet er at ændre læsevanerne hos familier med børn i 10+ alderen. Undersøgelser viser, at en moderne familie gennemsnitligt bruger sølle otte timer sammen og at tiden ofte bruges foran fjernsynet eller med snuden i hver sin smartphone eller tablet.

 

Læsning som social aktivitet

Nu vil bibliotekerne forsøge at få familierne til at tænke læsning som en social aktivitet og via litteraturen og øvrige bibliotekstilbud hjælpe familier til nærvær og kvalitetsoplevelser i hjemmets trygge rammer.

 

Områdeleder og projektejer, Tina Bang Jakobsen, ser frem til at dyrke læsningen og litteraturen som en social aktivitet:

 

”Vi kan se, at bibliotekernes læseklubber boomer og her hos os var der deltagerrekord til efterårets readathon, hvor knap 40 unge mennesker mødtes for at læse sammen i 24 timer. Så det der med at være sammen om at læse, det kan altså noget, som vi tænker, at børnefamilierne kan få noget spændende ud af.”

 

Derfor går projektet Læsefamilier nu på jagt efter deltagere og håber på at finde op imod 75 nordjyske børnefamilier, der skal deltage i projektet. Den proces kan man følge med i her på kanalen.

 

Bibliotekerne er klar med nye læseoplevelser

Slots- og Kulturstyrelsen støtter læsefamilier med 247.414 kroner og er bare et af mange aktuelle projekter, der alle sigter mod at påvirke danskerne læselyst. På Christiansborg sidder en glad Kulturminister, Mette Bock:

 

”Bibliotekerne sprudler med nye, spændende ideer til, hvordan man kan engagere folk i hele landet til at få nye læseoplevelser. Det understøtter min ambition om, at bibliotekerne skal være med til at gøre litteratur til en væsentlig kilde til dannelse – for litteraturen kan noget helt særligt. Den kan tale til den enkeltes fantasi, følelse og intellekt, og den er samtidig en del af en fælles kulturarv. I en tid med et stadig større og mere mangfoldigt udvalg af tilbud til os alle, så er folkebibliotekernes rolle med at gøre litteraturen og kulturen levende meget vigtig.”

 

Ud over Læsefamilier deltager Aalborg Bibliotekerne også i projekterne ”Litteratur hver dag” og ”Læringscirkler”, der begge er ledet af Herning Bibliotekerne. Man kan læse mere om alle projekterne på Slots- og kulturstyrelsens hjemmeside: slks.dk

 

For mere information kontakt Tina Bang Jakobsen på 9931 4426 eller tina.jakobsen@aalborg.dk

Biblioteksvagten Spørg Biblioteksvagten