2. februar 2018

Advokatvagten og Gældsrådgivningen flytter til Vejgaard Bibliotek

Advokatvagten og Gældsrådgivningen finder du på Vejgaard Bibliotek, mens mødelokalerne på Hovedbiblioteket bliver renoveret.

Rigtig mange mennesker mennesker kender Advokatvagten og Gældsrådgivningen og har haft glæde af de råd og den vejledning de har fået.

Begge services flytter til Vejgaard Bibliotek i den periode hvor mødelokalerne på Hovedbiblioteket får en tiltrængt renovering. Vi forventer at både Advokatvagten og Gældsrådgivningen er tilbage på Hovedbiblioteket efter sommerferien.

Advokatvagten giver mulighed for offentlig retshjælp, retshjælpsforsikring, fri proces og indbringelse af klage til Forbrugerklagenævnet og andre godkendte ankenævn.

Læs mere om Advokatvagten

Gældsrådgivningen hjælper privatpersoner med lav indkomst, stor gæld og et lavt rådighedsbeløb med at få overblik og hjælp til gældssituationen.
Rådgivningen kan både foregå som et personligt møde, ved telefonisk henvendelse eller som mailrådgivning.
Gældsrådgivningen er lukket onsdag den 7. februar og åbner på den nye adresse: Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 35, 9000 Aalborg den 14. februar.

Læs mere om Gældsrådgivningen her

Biblioteksvagten Spørg Biblioteksvagten