19. maj 2017

Information om nyt bibliotekssystem

Forny dine lån
I det nye bibliotekssystem kan man først forny fra syv dage før afleveringsdatoen.

Gebyrer
Gebyret beregnes efter afleveringsdato og er ikke afhængigt af antallet af lånte materialer.


Dine lån kan udløse flere gebyrer, hvis:

  • dine lån har forskellige afleveringsdatoer
  • dine materialer ikke er lånt samtidig - også selvom du har fornyet lånetiden, så de har samme afleveringsdato
  • du afleverer materialer med samme afleveringsfrist på forskellige datoer.

Reservering/Interessedato
I det nye system sættes interessedatoen for reserveringen automatisk til ½ år. Hvis din reservering ikke er opfyldt, når interessedatoen nærmer sig, vil du modtage en besked, så du har mulighed for at henvende dig til biblioteket og forlænge din interessedato. Hvis du ikke foretager dig noget, vil din reservering blive slettet automatisk efter interessedatoen.

Vi arbejder på…

 
Tidsskrifter og årbøger
Reservering af tidsskrifter og årbøger er lige nu ikke mulig på hjemmesiden– men vi forventer, det er på plads inden længe. Indtil det igen fungerer normal med at reservere tidsskrifter og årbøger på hjemmesiden, kan du selvfølgelig altid bede vores personale om at hjælpe dig.

Brug af ’Min side’
På Lånerstatus kan du opleve at materialer er uden titel og forfatter. Alle øvrige oplysninger stemmer og det har ikke betydning for dit lån. Kontakt gerne personalet, hvis du er tvivl om noget.

Reserver fra Huskelisten
Vil du reservere direkte fra Huskelisten, klikker du på materialets titel. Derfra kommer du over på materialeposten, hvorfra du kan reservere. Vi arbejder på at få lavet en "reserver-knap" i Huskelisten, - det varer dog lidt inden den bliver implementeret.


Spørg Biblioteksvagten