Aalborg Bibliotekerne 

Hos os kan du finde hjælp, hvis du søger viden og perspektiv på kultur, litteratur, samfund eller videnskab.

 

Her på hjemmesiden kan du finde en oversigt over det væld af tilbud som Aalborg Bibliotekerne tilbyder sine gæster i form af services, aktiviteter, materiale og e-ressourcer (fx infotjenester som Infomedia eller Karnows lovsamling).

 

Livet på Bibliotekerne

Aalborg Bibliotekerne består af Hovedbiblioteket, 2 bogbusser, Historie Aalborg og 9 lokalbiblioteker.  

På daglig basis træder ca. 5100 gæster ind ad døren til bibliotekerne - enten som brugere af bibliotekets faciliteter, lånere af vore materialer eller som publikum til de næsten 1000 aktiviteter for børn og voksne, som Aalborg Bibliotekerne afholder i løbet af  et år.

En helt almindelig dag møder vi alt lige fra studerende, børn, bedsteforældre, nytilflyttere, expats, børnefamilier og foreninger  - og hvad der er lige så vigtigt -  de møder også hinanden.  

 

Flere gange om måneden kommer desuden også skoleklasser og børnehaver forbi ifm. aktiviteter og arrangementer, som bibliotekerne arrangerer sammen med skoler og daginstitutioner.

For dig - også efter arbejdstid

Både på Hoved-, by- og lokalbiblioteket opererer man med en opdeling af åbningstiden i en betjent periode og en selvbetjent periode, hvor man kan komme uden for den normale kontortid.

 

I den betjente åbningstid kan du altid få hjælp af bibliotekets personale, og bibliotekerne råder over flere specialister og eksperter, der sammen med dig kan gå i dybden med musik, børnelitteratur, historisk materiale og meget andet.

Har du specielt brug for at gå i detaljer med et større emneområde - fx  ifm.  en opgave - kan du på Aalborg Bibliotekerne bestille specialist og eksperthjælp via tjenesten Book en bibliotekar  

 

Herudover kan du bl.a. også få hjælp til it, digital indberetning, sprog og lektier via mange af bibliotekernes hjælpetilbud og caféer; og det er også muligt at få biblioteket til at komme til dig, hvis du er ramt af sygdom eller har et handicap.

 

Et bibliotek vi skaber sammen

Aalborg Bibliotekerne er en moderne projektorganisation, der - frem for at se sin

rolle isoleret - dyrker den synergi og samskabelse biblioteket kan være med til at etablere i fællesskab med borgere, græsrodsbevægelser, foreninger - samt samfunds- og uddannelsesinstitutioner.

 

Derfor er Aalborg Bibliotekerne bl.a også samarbejdet med:

 

  • Advokathjælpen - Gratis juridisk rådgivning på Hovedbiblioteket
  • Udlændingeretshjælpen -  Gratis, juridisk retshjælp til udlændinge
  • Aalborg Universitet – husning og integration af AAU’s Universitarium i biblioteksrummet
  • UCN – Sprogfitnes og Sprogstart, to initiativer med fokus på sprogstimulering af børn  
  • Ordkraft - Aalborgs årlige ordfestival, hvor bibliotekerne som medarrangør leverer moderatorer, indhold og er med til at udstikke festivalens årlige tema  

 

Men samarbejdet handler også om dig, der som borger og gæst har en sag, et opstartsinitiativ, ønsker at opdyrke interessefællesskaber eller som vil optræde ind på vores åbne scene.

Det er bl.a. sådan at vore arrangementer for expats og nytilflyttere, bibliotekets klubber for børn og unge og vore læseklubber er startet.


Tag fat i os, hvis vi skal skabe noget sammen, som du tror kan bevæge, inspirere eller komme andre til gavn.

http://www.aalborgbibliotekerne.dk/info/kontakt-os/ 

 

 

Biblioteksvagten Spørg Biblioteksvagten